Object structure
:

Elbinger Zeitung, 1933, nr 242

:

prasa niemiecka

:

Elbinger Zeitung, Jh. 146, 1933, nr 242 . Poniedziałkowe wydanie dziennika z 16.10.1933 roku na pierwszej stronie przedstawia duży artykuł poświęcony wystąpieniu Niemiec z Ligii Narodów (zadaniem Ligi Narodów było likwidowanie sporów międzypaństwowych na drodze pokojowej. Założenia programowe określone zostały w 26 artykułach statutu, które zobowiązywały członków do nieuciekania się do wojny, utrzymywania jawnych stosunków międzynarodowych, ścisłego przestrzegania sprawiedliwości i poszanowania wszelkich zobowiązań wynikających z traktatów). Poniżej odezwa Hitlera do narodu. Dalsze strony także poświęcono na artykuły związane z opuszczeniem organizacji, przyczynom takiego roku i jego reperkusjom. Na drugiej stronie dziennik donosi o wystawieniu w Elblągu sztuki „York” Maxa Petzolda – jednego z autorów faworyzowanych przez reżim (artykuł opatrzony zdjęciem dramaturga). Na stronie trzeciej m. in. informacja o cyklicznych porankach literackich w Elbląskiej Bibliotece (tym razem poświęconych twórczości Theodor’a Fontane), propagandowy artykuł „Rzemiosło maszeruje”, relacja z pochowania nastepcy Ala Capone w srebrno-doamentowo-platynowej trumnie oraz rubryka „Humor”. Kolejną stronę zajmują ogłoszenia i reklamy. Ze zbiorów prywatnych - własciciel Szymon Gieryga.

:

1933

Place_of_issue:

Elbing

:

czasopismo

:

image/x.djvu

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: