Object structure
:

Kreis - Blatt des Königlich Preuß. Landraths - Amts Stuhm, 21. Jahrgang - 22. Jahrgang

Group publication title:

Kreis - Blatt des Königlich Preuß. Landraths - Amts Stuhm

:

czasopiśmiennictwo - 19/20 w. ; czasopisma niemieckie - 19/20 w. ; powiat sztumski - biuletyn - 19/20 w. ; Sztum - historia ; powiat sztumski – historia ; biuletyn publiczny ; biuletyn informacyjny ; ogłoszenia i informacje urzędowe ; ogłoszenia i zarządzenia landratury

:

Kreis - Blatt des Königlich Preuß. Landraths-Amts Stuhm - biuletyn informacyjny wydawany przez starostwo powiatowe w Sztumie. W 1772 r. doszło do pierwszego rozbioru Polski przez Rosję, Austrię i Prusy. Od tego czasu przez 173 lata ziemia sztumska była pod panowaniem prusko-niemieckim. W 1815 r. w wyniku podziału administracyjnego utworzono powiat ze stolicą w Dzierzgoniu, szybko jednak podjęto decyzję, że należy przenieść siedzibę starosty do Sztumu. Miasto to, choć wówczas mniejsze od Dzierzgonia, znajdowało się w bardziej centralnym punkcie powiatu oraz bliżej stolicy rejencji, która mieściła się w Kwidzynie. Oficjalnie nazwa „powiat sztumski” (niem. Landkreis Stuhm, Kreis Stuhm) funkcjonowała od 1818 r., jednakże miejscowy landrat swoją siedzibę przeniósł do Sztumu w 1822 r. W ramach przynależności administracyjnej początkowo ziemia sztumska wchodziła w skład Prus Zachodnich. Jednakże w 1824 r. prowincja ta była niejako połączona unią personalną za sprawą urzędu nadprezydenta z Prusami Wschodnimi. Po kilku latach doszło do realnego połączenia obu bytów w jedną prowincję Prusy. Taki stan rzeczy utrzymał się do 1878 r. W latach 1878–1920 powiat sztumski po raz kolejny stanowił część Prus Zachodnich. N łamach gazety ukazywały się oficjalne ogłoszenia i zarządzenia landratury, informacje urzędowe, ogłoszenia innych organów oraz ogłoszenia prywatne i reklamy. Biblioteka Elbląska posiada w swoich zbiorach pojedyncze egzemplarze z lat 1855, 1857-1858, 1862, 1864, 1866 - 1870, 1872, 1881, 1886-1887, 1889, 1895, 1898, 1920, 1924-1925 oraz prawie kompletny rocznik 1865 (wydrębiony w zbiorze nr. 17 gazety pochodzi z roku 1864; brak nr.45).

:

1864-1865

:

Werner'sche Buchdruckerei

Place_of_issue:

Stuhm

:

czasopismo

:

CZ.R.17.1

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: