:

Die öffentlichen Volksschulen in Preußen nach dem Stande vom 1. Mai 1927. Teil 2 […]

:

Staatlichen Auskunftstelle für Schulwesen - wyd.

:

historia ; historia edukacji ; edukacja ; szkolnictwo ; szkolnictwo elementarne ; oświata ; Prusy ; szkoły powszechne ; szkoły ludowe ; Prusy - szkoły powszechne - statystyki - 1927 r. ; pruski system szkolny - statystyki - 1927 r. ; pruski model szkolnictwa ; dane statystyczne ; statystyki

:

Die öffentlichen Volksschulen in Preußen nach dem Stande vom 1. Mai 1927- część druga publikacji przygotowanej i wydanej przez Staatlichen Auskunftstelle für Schulwesen prezentująca w formie tabelarycznej wykaz wszystkich ówcześnie funkcjonujących Volksschulen ( szkół powszechnych, inaczej podstawowych, ludowych), w Prusach według stanu na dzień 1 maja 1927 roku. Tabele zostały sporządzone w podziale na XXXV pruskich okręgów administracyjnych i dostarczają m.in. informacji o nazwie miejscowości, okręgu, liczbie uczniów i ich przynależności religijnej (w podziale na chłopców i dziewczęta) , liczbie klas, liczbie i przynależności religijnej nauczycieli ( w podziale na mężczyzn i kobiety). Volksschule oznaczał dawniej szkolę dla dzieci z biednych rodzin i jest historycznie kojarzony z ideą placówki oświatowej dla ludu oraz wprowadzeniem obowiązku szkolnego. Termin „Volks” oznaczał prostą populację, w przeciwieństwie do klas wyższych lub średnich. Z biegiem czasu jednak to znaczenie odnosiło się do minimalnego wykształcenia, które każdy, ze względu na wprowadzony powszechny obowiązek szkolny musiał posiadać.

:

1928

:

Verlag von Juliusz Beltz

Place_of_issue:

Langensalza

:

książka

:

KD.2791.2

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: