:

Die öffentlichen Volksschulen in Preußen nach dem Stande vom 1. Mai 1927. Teil 1 […]

:

Staatlichen Auskunftstelle für Schulwesen - wyd.

:

historia ; historia edukacji ; edukacja ; szkolnictwo ; szkolnictwo elementarne ; oświata ; Prusy ; szkoły powszechne ; szkoły ludowe ; Prusy - szkoły powszechne - statystyki - 1927 r. ; pruski system szkolny - statystyki - 1927 r. ; pruski model szkolnictwa ; dane statystyczne ; statystyki

:

Die öffentlichen Volksschulen in Preußen nach dem Stande vom 1. Mai 1927- część pierwsza publikacji przygotowanej i wydanej przez Staatlichen Auskunftstelle für Schulwesen prezentująca w formie tabelarycznej i graficznej statystyki dotyczące ówcześnie funkcjonujących Volksschulen (szkół powszechnych, inaczej podstawowych, ludowych), w Prusach według stanu na dzień 1 maja 1927 roku. Część pierwsza dostarcza m.in. informacji o liczbie i rodzajach szkół powszechnych w poszczególnych okręgach (rejencjach) Prus, liczbie uczniów i nauczycieli w tych jednostkach, przynależności religijnej, uczestnictwa w lekcjach religii etc. Termin Volksschule oznaczał dawniej szkolę dla dzieci z biednych rodzin i jest historycznie kojarzony z ideą placówki oświatowej dla ludu oraz wprowadzeniem obowiązku szkolnego. Termin „Volks” oznaczał prostą populację, w przeciwieństwie do klas wyższych lub średnich. Z biegiem czasu jednak to znaczenie odnosiło się do minimalnego wykształcenia, które każdy, ze względu na wprowadzony powszechny obowiązek szkolny musiał posiadać.

:

1928

:

Verlag von Juliusz Beltz

Place_of_issue:

Langelzalca

:

książka

:

KD.2791.1

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: