Object structure
:

Bucolica

:

Schütz, Caspar

:

stary druk - 16 w. ; rękopis - 16 w. ; poezja - 16 w. ; twórczość poetycka - 16 w. ; Schütz, Caspar - twórczość poetycka ; Schütz, Caspar - wiersze ; Schütz, Caspar (1540-1594)

:

XVI-wieczny rękopis zawierający wiersze łacińskie napisane przez gdańskiego poetę, historyka, prawnika i sekretarza Rady Miejskiej w Gdańsku, Caspara Schütza (1540–1594). Pierwsza część to kolekcja Bucolica, wierszy naśladujących sielankę starożytną, przede wszystkim zaś Eklogi Wergiliusza. Składa się z dziesięciu wierszy: Christus infans („Chrystus dziecię”), Jonathas, Istula („Wisła”), Amyntas, Nicetus, Damon, Melanchthon (z dedykacją dla Filipa Melanchthona jako nauczyciela), Lycidas, Daphnis, Thalia sive Gedanum („Talia albo Gdańsk”). Następnie w tomie znajdują się kolejne wiersze o tematyce biblijnej i teologicznej: Fuga Absalonis („Ucieczka Absaloma”), De Diluvio („O potopie”, w trzech księgach) oraz Extremii iudicii meditatio („Rozważanie o sądzie ostatecznym”). W kolejnej części rękopisu zostały wpisane wiersze o charakterze okolicznościowym i panegiryki: Ad Albertum seniorem Prussiae ducem („Do Alberta starszego księcia Prus”, z okazji promulgacji aktu zakładającego uniwersytet w Królewcu), Prussia ad Albertum Fridericum minorem Prussiae ducem („Prusy dla Alberta Fryderyka młodszego księcia prus”). W dalszej części znajduje się tłumaczenie z greki na łacinę wiersza epickiego Hero i Leander. Następnie poemat Sermonum Iobi liber heroicus („Księga heroiczna rozmów Hioba”) dedykowana Georgowi Kleefeldowi, Konstantynowi Ferberowi, Janowi Proete oraz Albertowi Giese, rajcom gdańskim internowanym w Sandomierzu przez króla Polskiego w związku z konfliktem dotyczącym komisji Karnkowskiego (1569). Ostatnim wierszem w rękopisie jest Ecclesiastes Salomonis sive Vanitas Vanitatum („Eklezjastes Salomona, lub marność nad marnościami”), parafraza poetycka Księgi Koheleta. Pomiędzy poszczególnymi wierszami liczne puste karty, w wierszach - zarówno pomiędzy wersami, jak i na marginesach, poprawki i dodatki wpisane tą samą ręką.

:

XVI w.

Place_of_issue:

[s.n.]

:

rękopis

:

RS.192

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: