:

Internationale Personalbibliographie 1850-1935

:

Arnim, Max(imilian) Otto Adolf

:

piśmiennictwo ; historia piśmiennictwa ; bibliografia ; bibliografia osobowa ; spis bibliograficzny ; historia nauki ; historia kultury ; dziedzictwo kulturowe ; Arnim, Max(imilian) Otto Adolf (1889-1946)

:

Internationale Personalbibliographie 1850-1935 - (Lipsk, 1936) - opracowana na zlecenie Preußische Staatsbibliothek międzynarodowa bibliografia osobowa, której autorem jest niemiecki filolog klasyczny i bibliotekarz Max(imilian) Otto Adolf Arnim (1889-1946). Nie do przecenienie jest wartość, znaczenie i rola bibliografii jako podstawowego narzędzia informacyjnego i komunikacji, zwłaszcza naukowej oraz specyficznej formy zachowania dziedzictwa kulturowego. Informacja bibliograficzna bądź w postaci cząstkowej (cytata bibliograficzna) bądź rozwiniętej (spisy) funkcjonowała od chwili pojawienia się księgi pisanej zwojowej, potem kodeksowej i drukowanej .Zasoby bibliograficzne poprzez stulecia były wykładnikiem zaangażowania danej społeczności w rozwój kultury i nauki w danym kraju czy na świecie. Obszerna, uporządkowana alfabetycznie według nazwisk bibliografia Arnima jest spisem bibliograficznym rejestrującym zestawienie literatury, która ukazała się w okresie 1850-1935 na temat wskazanych w alfabetycznym rejestrze konkretnych osób oraz wskazaniem własnych pism tych osób. Jak sama nazwa wskazuje bibliografia ma charakter międzynarodowy i odnosi się do osób pochodzących z różnych krajów.

:

1936

:

Verlag Karl W. Hiersemann

Place_of_issue:

Leipzig

:

książka

:

KD.251

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: