:

Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine Grenzländer. Schilderungen von Land und Volk vornehmlich unter König Theodoros (1855-1868). Nach den Berichten älterer und neuerer Reisender bearbeitet von Dr. Richard Andree […]

:

Andree, Richard

:

literatura podróżnicza - 19 w. ; studia regionalne ; historia ; Afryka ; Abisynia ; Cesarstwo Etiopii ; Etiopia ; etnologia ; etnografia ; antropologia ; geografia ; przyroda ; fauna i flora ; kultura ; religia ; przemysł ; handel ; rolnictwo ; Andree, Richard (1835-1912)

:

Abessinien, das Alpenland unter den Tropen und seine Grenzländer … (Lipsk, 1869) - publikacja opisująca słowem i obrazem Cesarstwo Etiopii znane także pod nazwą Abisynia oraz krajów przygranicznych, której autorem jest niemiecki geograf i etnograf Richard Andree (1835-1912). Największe uznanie w swoim środowisku Andree zyskał dzięki tzw. Atlasowi Andreego (niem. Andrees Allgemeiner Handatlas) wydanym w 1881 roku w Lipsku, uznawanym za jeden z najbardziej kompletnych atlasów wydanych w historii. Był również autorem wielu książek z dziedziny geografii i etnografii. W niniejszej publikacji, opierając się na relacja i raportach podróżników, Andree na niezwykle barwnym tle, jakie oferuje afrykańska przyroda przepełniona pięknem i cudami natury, kreśli interesujący obraz historyczny Abisynii, ze szczególnym uwzględnieniem rządów Teodora II, znanego również jako Kassa Hailu (1818-1868) - cesarza Etiopii w latach 1855-1868. Teodor II był pierwszym cesarzem Etiopii po trwającym od roku 1784 okresie rozbicia dzielnicowego i wojen pomiędzy władcami poszczególnych prowincji. Zapoczątkował okres centralizacji władzy w rękach cesarza, zakończony przez Menelika II (1884-1913). Dokonał reorganizacji administracji państwowej, zmienił system podatkowy, zniósł handel niewolnikami. Jest uważany za monarchę nowożytnego, a jednocześnie postać tragiczną - niezrozumianego wizjonera, pod koniec życia osamotnionego pośród wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, doprowadzonego na krawędź szaleństwa. Kolejne rozdziały książki, uzupełnione unikatowymi czarno-białymi rycinami opisują m.in. historię Abisynii, faunę i florę, przemył, handel, rolnictwo, uprawę roślin i hodowlę bydła, codzienne życie mieszkańców i ich zwyczaje, kulturę i religię etc.

:

1869

:

Verlag von Otto Spamer

Place_of_issue:

Leipzig

:

książka

:

KD.1441

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: