:

Geschichte der Deutschen Kultur

:

Steinhausen, Georg

:

kulturoznawstwo ; historia ; historia kultury niemieckiej ; panorama historii kultury niemieckiej ; dzieje kultury europejskiej ; duchowy i materialny dorobek społeczeństwa niemieckiego ; historia Niemiec ; Niemcy - kultura- 14/19 w. ; Steinhausen, Georg (1866-1933)

:

Geschichte der Deutschen Kultur (Lipsk, Wiedeń 1913) - tom drugi (wydanie drugie, uzupełnione) „Historii kultury niemieckiej”, której autorem jest niemiecki bibliotekarz i kulturoznawca Georg Steinhausem (1866-1933). Publikacja wydana została w dwóch tomach, po raz pierwszy w 1904 roku. Tom drugi prezentuje bogatą panoramę historii kultury niemieckiej od XIV wieku po czasy współczesne autorowi opracowania. Bogato ilustrowana oryginalnymi czarno-białymi rycinami i barwnymi ilustracjami publikacja prezentuje całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa niemieckiego. Opracowanie obejmuje różne dziedziny ludzkiej aktywności: literaturę, teatr, muzykę, sztuki plastyczne, architekturę, kulturę materialną, edukację, technikę i życie naukowe, wzory myślenia i zachowania etc. Ukazuje wpływy kultury niemieckiej w Europie na przestrzeni wieków, omawia zróżnicowanie kulturowe i odmienności dróg rozwoju poszczególnych regionów, wynikłe z różnych doświadczeń historycznych, podkreśla bogate uczestnictwo kultury niemieckiej w kulturze światowej etc. Kultura i zwyczaje stanowią ważny element tożsamości narodowej i społecznej. Każdy kraj posiada swoje specyficzne cechy i tradycje, które determinują zachowania i postawy jego mieszkańców. Niemcy, posiadają długą historię i kulturę. Kultura w Niemczech, podobnie jak kultura innych krajów europejskich, ma swoje korzenie w starożytności. Jednak najważniejszy wpływ na jej kształtowanie miały okresy średniowiecza i nowożytności. Niemcy stały się wtedy jednym z najważniejszych krajów Europy. W średniowieczu kraj ten był centrum kultury romańskiej i gotyckiej. Jej pozostałości są do dziś widoczne w licznych kościołach, zamkach i katedrach. Wraz z początkiem nowożytności, kultura tego kraju przeżyła swój renesans. Szczególnie w dziedzinie filozofii, literatury i muzyki. Wiele sławnych postaci, takich jak Goethe, Schiller, Bach i Beethoven, wywarło ogromny wpływ na kulturę światową.

:

1913

:

Bibliographisches Institut

Place_of_issue:

Leipzig ; Wien

:

książka

:

KD.51.2

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: