Object structure
:

Chr. G. Heynii [...] Opvscvla academica collecta et animadversionibvs locvpletata. Volvmen IV

:

Heyne, Christian Gottlob

:

stary druk - 18 w. ; wykłady akademickie - 18 w. ; debaty akademickie - 18 w. ; Akademia w Getyndze ; filologia klasyczna - 18 w. ; historia starożytna ; literatura starożytna ; sądownictwo - starożytność ; Heyne, Christian Gottlob (1729-1812)

:

Czwarty tom akademickich wykładów profesora poezji i retoryki z Akademii w Getyndze - Christiana Gottloba Heynego (1729-1812). Otwiera go przedmowa, w której badacz dzieli się radością ze współpracy uczonych nad opracowaniem jego pism poświęconych starożytnemu prawodawstwu i wspomina o nowej formule akademickich debat z finansowymi nagrodami dla najlepszych wystąpień. Czwarty tom wykładów składa się z dwudziestu dziewięciu pism o różnorodnej tematyce związanej ze światem starożytnym i nie tylko. Są wśród nich wykłady poświęcone: obyczajowości i moralności (np. o chorobie ludzkiego ducha, osobistej wolności, nierównościach społecznych w starożytnej Grecji); pisma historyczne (wykład o najazdach barbarzyńców w Europie i niewolnictwie, wyprawach do Indii, starożytnych wojnach domowych i opisanych w materiale źródłowym powrotach z wygnania); wykłady poświęcone starożytnemu sądownictwu (np. o publicznych osądach w Grecji i Rzymie, zaszczytach sędziowskich w starożytności, funkcjonowaniu rzymskiego senatu i proskrypcjach), a także pisma poświęcone akademickim debatom. Badacz opatrzył swoje wykłady naukowymi przypisami i komentarzami stanowiącymi uzupełnienie głównego tekstu.Dodatkiem do dzieła jest rozbudowany indeks stosowanych terminów.

:

1796

:

apvd Io. Christ. Dieterich

Place_of_issue:

Gottingae

:

stary druk

:

SD.XVIII.1663.4

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: