Object structure
:

Apologia breuis Iohannis Iacobi Grynaei in qva primvm respondet ad criminationes Iacobi Andreae nuper editas in scripto cuius titulum auctor esse voluit: Confutatio Disputationis de Coena Domini Heydelbergae 4. Aprilis, 1584 habita [...]

:

Grynaeus, Johann Jakob

:

stary druk - 16 w. ; teologia - 16 w. ; polemika religijna - 16 w. ; reformacja - 16 w. ; kalwinizm ; luteranizm ; Eucharystia ; dysputa teologiczna ; apologia ; Uniwersytet w Heidelbergu ; Andreae, Jacob (1528-1590) ; Grynaeus, Johann Jakob (1540-1617)

:

Apologia szwajcarskiego profesora teologii Johanna Gryneusa (1540-1617) będąca odpowiedzią na oskarżenia niemieckiego teologa Jakoba Andrei, jakie zawarł najpierw na piśmie, a następnie w czasie dysputy naukowej, która miała miejsce na uniwersytecie w Heidelbergu 4 kwietnia 1584 roku. Tematem spornym było szeroko dyskutowane ówcześnie właściwe rozumienie sakramentu Eucharystii. W drugiej części apologii Gryneus wspomina także o późniejszych oszczerstwach i sofizmatach Andrei, które miały stać się przedmiotem obrad sądu synodalnego. Właściwą apologię poprzedza krótka programma (zawezwanie) i przedmowa do czytelnika, w której autor odnosi się do sytuacji na dyspucie i całej działalności Andrei. Oponent, w przeciwieństwie do kryptokalwina Gryneusa, opowiadał się za luterańską wizją Kościoła. Sama apologia ma formułę teologicznego wykładu, w którym autor prezentuje i argumentuje swoje teologiczne poglądy. Pismo opatrzone zostało sygnetem drukarskim Matthiasa Harnischa prezentującym róg obfitości wraz z łacińskim wezwaniem “chroniona wiara czyni zamożnym”. Jest to aluzja do drukowanych przez niego dzieł filipistów. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. SD.XVI.818- SD.XVI.824.

:

1584

:

typis Matthaei Harnisch

Place_of_issue:

[Heidelbergae]

:

stary druk

:

SD.XVI.820

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: