Object structure
:

Syntagma vniversae de sacrosancta coena Domini [...]

:

Pintzier, Johannes

:

stary druk - 16 w. ; teologia - 16 w. ; traktat teologiczny ; Eucharystia ; polemika religijna - 16 w. ; reformacja - 16 w. ; Pintzier, Johannes (1521-1591) 

:

Traktat teologiczny autorstwa niemieckiego pastora Johanna Pintziera (1521-1591) poświęcony sakramentowi Eucharystii. Wokół Wieczerzy Pańskiej w XVI w. prowadzono liczne polemiki religijne, których efektem była dalsza polaryzacja chrześcijaństwa w Europie. Przedmiotem niezgody było m.in. właściwe rozumienie jej symboliki. Pintzier w swoim dziele wyjaśnia przyczyny kontrowersji, przedstawia opinię Lutra i sam zabiera głos w tej kwestii, skupiając się na interpretacji Słowa Bożego i mądrości zaczerpniętej z wczesnochrześcijańskiej tradycji. Najwięcej miejsca poświęca analizie fragmentu z Ewangelii Janowej: “Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. (J 6,51-58). Krytycznej analizie poddaje też nauczanie św. Augustyna o sacramentum, któremu zawdzięczamy wprowadzenie do teologii pojęcia substancji i istoty. Pintzier swój wykład opatrzył na marginesach licznymi odniesieniami do wybranych miejsc w Piśmie Świętym i literaturze, potwierdzając tym także swoją teologiczną erudycję. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. SD.XVI.818- SD.XVI.824.

:

[ok. 1565]

:

[Christoph Froschauer]

Place_of_issue:

[Zürich]

:

stary druk

:

SD.XVI.819

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: