:

Die Menschenopfer bei den Germanen

:

Des XXVII. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften

:

Mogk, Eugen

:

historia ; religia ; religioznawstwo ; etnologia i antropologia kulturowa ; kultura germańska ; religia germańska ; ofiary z ludzi ; Saksońska Akademia Nauk - rozprawy - 20 w. ; Mogk, Eugen (1854-1939)

:

Die Menschenopfer bei den Germanen (Lipsk, 1909) - rozprawa na temat praktyk składania ofiar z ludzi udokumentowanych dla ludów i kultur germańskich od czasów historycznych, której autorem jest niemiecki naukowiec specjalizujący się w literaturze staronordyckiej i mitologii germańskiej Eugen Mogk (1854-1939). Mogk był profesorem na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie wykładał filologię skandynawską. W listopadzie 1933 r. był sygnatariuszem oświadczenia kolegium i wydziału uniwersyteckiego popierającego Hitlera i reżim nazistowski. Był członkiem Królewskiego Duńskiego Towarzystwa Starożytności, Towarzystwa Ugrofińskiego, Saksońskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenia Saskiego Folkloru. Niniejszy traktat został zamieszczony w XVII tomie rozpraw Saksońskiej Akademii Nauk w Lipsku. W kultach religijnych ofiara to obok modlitwy najpowszechniejsza forma oddawania czci siłom wyższym. Praktyka składania ofiar z ludzi to temat po dziś dzień budzący żywe zainteresowanie. Zwyczaj ten jest najczęściej przypisywany wszystkim prymitywnym wierzeniom. Istnieją chociażby przykłady z religii germańskiej, w której również składano ofiary z ludzi, o czym świadczą współczesne wykopaliska bagienne na północy Niemiec i w Danii ze schyłku starożytności.

:

1909

:

B.G. Teubner

Place_of_issue:

Leipzig

:

książka

:

KD.107

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: