:

Persien in Wort und Bild

:

Rosen, Friedrich

:

państwa w Azji ; państwa na Bliskim Wschodzie ; Persja - opis - 20 w. ; Iran - opis - 20 w. ; historia ; sztuka ; kultura ; gospodarka ; literatura ; geografia ; przemysł ; edukacja ; religia ; rolnictwo ; obyczaje i charakter mieszkańców ; komunikacja i handel ; różnorodność grup etnicznych ; kalejdoskop kultur ; etnologia ; etnografia ; antropologia kulturowa ; antropologia społeczna ; niemieccy orientaliści - 19/20 w. ; Rosen, Friedrich (1865-1935)

:

Persien in Wort und Bild (Lipsk, 1914) - opis Persji, ilustrowany unikalnymi 165 czarno-białymi obrazami w opracowaniu niemieckiego orientalisty, dyplomaty i polityka Friedricha Rosena (1865-1935). Persja, obecnie Iran, odgrywała w odległej przeszłości ważną rolę w dziejach Azji Środkowej i Zachodniej, a także w basenie Morza Śródziemnego. Po pokonaniu Syrii i Babilonii, rywalizując przez stulecia z Grecją, Rzymem i Bizancjum, kraj ten zdobył trwałą pozycję w geopolitycznych układach tej części świata. Wielowiekowa historia Persji to okresy świetności i chwały, ale także czasy mroku i upadku. W obszernym materiale autor słowem a przede wszystkim obrazem stara się opisać historię, kulturę, sztukę, literaturę, geografię, religię, obyczaje i charakter mieszkańców, gospodarkę, przemysł, rolnictwo, komunikację i handel, edukację, różnorodność grup etnicznych, kalejdoskop kultur, liczne pamiątki po olbrzymim imperium, jakim była starożytna Persja. etc. Friedrich Rosen lub Fritz Rosen urodził się w 1856 roku w Lipsku. Dorastał jednak w Jerozolimie, gdzie jego ojciec był konsulem. Biegle władał czterema językami (niemieckim, angielskim, arabskim i tureckim). Wcześnie zdecydował się studiować języki nowożytne i orientalne, co przywiodło go do Berlina, Lipska, Getyngi i Paryża. Po ukończeniu studiów przez kilka miesięcy pracował w Londynie jako wychowawca dzieci wicekróla Indii Fredericka Temple Hamiltona-Temple-Blackwooda. Charakterystyczna była jego ogromna pasja do kultury orientalnej, któ®ej pozostał wierny przez całe życie. Od 1887 roku wykładał perski i urdu na Wydziale Języków Orientalnych Friedrich-Wilhelms-Universität w Berlinie. Po sporze z kierownictwem katedry uniwersyteckiej w 1890 r. zrezygnował z pracy naukowej rozpoczął karierę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był zatrudniony jako przedstawiciel w Bejrucie i Teheranie, aż do 1898 roku, kiedy to powierzono mu zadanie założenia konsulatu w Bagdadzie. Praca dyplomatyczna na Bliskim Wschodzie była zgodna z orientalistycznymi zainteresowaniami Rosena. Był biegły w języku arabskim i perskim i uzyskał gruntowną wiedzę na temat kultury perskiej. W 1890 roku opublikował Modern Persian Grammar - współczesną gramatykę perską, której współautorem był Nāsir al-Din Shāh, szach Iranu. W 1899 roku towarzyszył archeolog Gertrude Bell podczas jej wizyty w Jerozolimie. Po podróży do Palestyny ​​cesarz Wilhelm II mianował Rosena konsulem w Jerozolimie. Zaledwie dwa lata później, w 1900 r., został powołany do Wydziału Politycznego Spraw Zagranicznych. Od 1904 do 1905 Friedrich Rosen reprezentował interesy Cesarstwa Niemieckiego w Etiopii. Po powrocie do Europy był m.in. posłem w Tangerze, Bukareszcie i Lizbonie. W 1916 roku, po wypowiedzeniu przez Niemcy wojny Portugalii, Rosen wrócił do domu. Wilhelm II następnie mianował go wysłannikiem w Hadze. Wiosną 1921 r. kanclerz Niemiec Joseph Wirth mianował Rosena ministrem spraw zagranicznych. Funkcję tę sprawował do października 1921 roku. Po przejściu na emeryturę był przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Orientalistycznego, organizacji zrzeszającej orientalistów w Niemczech, i coraz bardziej poświęcał się pracy naukowej. W tej dziedzinie po dziś dzień dobrze znane jest jego tłumaczenie Rubaiyat Omara Chajjama, które zostało opublikowane w kilku wydaniach. Od czasu przejęcia władzy przez nazistów, ze względu na swoje pochodzenie był obiektem nienawiści antysemickiej. Stąd aż do śmierci utrzymywał kontakt z berlińskim klubem SeSiSo swojego przyjaciela W

:

1926

:

Franz Schneider Verlag

Place_of_issue:

Berlin ; Leipzig ; Wien ; Bern

:

książka

:

KD.221

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: