Object structure
:

Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik […] Aus dem Schwedischen übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner […] Neunter Band

:

Kästner, Abraham Gotthelf

:

stary druk - 18 w. ; Królewska Szwedzka Akademia Nauk - 18 w. ; Królewska Szwedzka Akademia Nauk - publikacje - przekład niemieckojęzyczny - 18 w. ; publikacje popularnonaukowe - 18 w. ; historia nauki ; historia naturalna ; przyrodoznawstwo ; nauki przyrodnicze ; nauki matematyczno-przyrodnicze ; botanika ; zoologia ; mineralogia ; budownictwo ; górnictwo ; kopalnictwo ; mechanika ; technika ; medycyna ; matematyka ; biologia ; chemia ; rolnictwo ; astronomia ; Kästner, Abraham Gotthelf (1719-1800)

:

Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen… (Hamburg, Lipsk; 1753) - dziewiąty tom niemieckojęzycznego przekładu bogatego i zróżnicowanego zbioru publikacji Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, w opracowaniu niemieckiego naukowca, matematyka i epigramatyka Abrahama Gotthelfa Kästnera (1719-1800). Kästner, od 1731 roku studiował m.in. prawo, filozofię, fizykę, matematykę i metafizykę na Uniwersytecie w Lipsku. W 1739 roku, po uzyskaniu habilitacji został wykładowcą, a w 1746 profesorem. W 1756 roku został mianowany profesorem filozofii naturalnej i geometrii na Uniwersytecie w Getyndze, od 1763 był również dyrektorem obserwatorium astronomicznego. Za życia znany był zarówno jako matematyk, jak również jako poeta (tworzył epigramaty, odznaczające się ciętym humorem i dotyczące współczesnych autorowi osobistości) i filozof. Kästner, nie był może matematykiem twórczym, który wzbogacił matematykę o specjalistyczne pojęcia naukowe, jak np. Leonhard Euler (1707-1783), ale uznanie zyskał niewątpliwie przede wszystkim jako skuteczny autor podręczników, za pośrednictwem których wywarł duży wpływ na nauczanie matematyki. Kästner był członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk i tłumaczył jej publikacje na język niemiecki. Akademia została założona 2 czerwca 1739 roku w Sztokholmie przez króla Fryderyka I Heskiego na wzór francuskiej Akademii Nauk. Stała się przede wszystkim korporacją elity naukowej, ciałem opiniodawczym, popularyzującym i oceniającym osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętych nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych, technicznych etc. oraz propagatorem wymiany myśli i doświadczeń między różnymi dyscyplinami. Niniejszy, dziewiąty tom publikacji zawiera 46 wyodrębnionych prac z roku 1747, które zostały opracowane przez różnych autorów. Należą do nich traktaty, informacje i teksty związane z aktualnymi, prowadzonymi wówczas badaniami, eksperymentami, odkryciami i pracami naukowymi z różnych dziedzin nauki (m.in. botanika, zoologia, medycyna, technika, mechanika, budownictwo, mineralogia). Dziewiąty tom porusza m.in. zagadnienia : obserwacji pogodowych; historii nauki, a w szczególności rozwoju elektryczności i mechaniki; zjawiska odchyleń igły magnetycznej; charakterystyki Kinnekulle - płaskowyżu górskiego w Szwecji; opisów rzadkich przypadków chorobowych (np. wyimaginowanej dwuletniej ciąży, ciężkich chorób gardła); opisów rzadkich gatunków owadów, zwierząt; sadzenia, uprawy i zbioru gruszek ziemnych; charakterystyki tasiemca; położenia środka ciężkości na statkach; doświadczeń chemicznych (m.in. z sodą kaustyczną); opisów nowych maszyn i wynalazków etc. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 010547/9-010547/10.

:

1753

:

bey Georg Christian Grund (Hamburg) ; bey Adam Heinrich Holle (Leipzig)

Place_of_issue:

Hamburg ; Leipzig

:

czasopismo

:

010547/9 ; SDC.25.4.9

:

ger ; lat ; fre

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: