Object structure
:

Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, auf das Jahr 1765. Aus dem Schwedischen übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner […] Sieben und zwanzigster Band

:

Kästner, Abraham Gotthelf

:

stary druk -18 w. ; Królewska Szwedzka Akademia Nauk - 18 w. ; Królewska Szwedzka Akademia Nauk - publikacje - przekład niemieckojęzyczny - 18 w. ; publikacje popularnonaukowe - 18 w. ; historia nauki ; historia naturalna ; przyrodoznawstwo ; nauki przyrodnicze ; nauki matematyczno-przyrodnicze ; botanika ; zoologia ; mineralogia ; budownictwo ; górnictwo ; kopalnictwo ; mechanika ; technika ; medycyna ; matematyka ; biologia ; chemia ; rolnictwo ; astronomia ; Kästner, Abraham Gotthelf (1719-1800)

:

Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen… (Lipsk; 1767) - dwudziesty siódmy tom niemieckojęzycznego przekładu bogatego i zróżnicowanego zbioru publikacji Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, w opracowaniu niemieckiego naukowca, matematyka i epigramatyka Abrahama Gotthelfa Kästnera (1719-1800) .Kästner, od 1731 roku studiował m.in. prawo, filozofię, fizykę, matematykę i metafizykę na Uniwersytecie w Lipsku. W 1739 roku, po uzyskaniu habilitacji został wykładowcą, a w 1746 profesorem. W 1756 roku został mianowany profesorem filozofii naturalnej i geometrii na Uniwersytecie w Getyndze, od 1763 był również dyrektorem obserwatorium astronomicznego. Za życia znany był zarówno jako matematyk, jak również jako poeta (tworzył epigramaty, odznaczające się ciętym humorem i dotyczące współczesnych autorowi osobistości) i filozof. Kästner, nie był może matematykiem twórczym, który wzbogacił matematykę o specjalistyczne pojęcia naukowe, jak np. Leonhard Euler (1707-1783), ale uznanie zyskał niewątpliwie przede wszystkim jako skuteczny autor podręczników, za pośrednictwem których wywarł duży wpływ na nauczanie matematyki. Kästner był członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk i tłumaczył jej publikacje na język niemiecki. Akademia została założona 2 czerwca 1739 roku w Sztokholmie przez króla Fryderyka I Heskiego na wzór francuskiej Akademii Nauk. Stała się przede wszystkim korporacją elity naukowej, ciałem opiniodawczym, popularyzującym i oceniającym osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętych nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych, technicznych etc. oraz propagatorem wymiany myśli i doświadczeń między różnymi dyscyplinami. Niniejszy, dwudziesty siódmy tom publikacji zawiera 36 wyodrębnionych prac z roku 1765, które zostały opracowane przez różnych autorów. Należą do nich traktaty, informacje i teksty związane z aktualnymi, prowadzonymi wówczas badaniami, eksperymentami, odkryciami i pracami naukowymi z różnych dziedzin nauki (m.in. botanika, zoologia, medycyna, technika, mechanika, budownictwo, mineralogia). Dwudziesty siódmy tom porusza m.in. zagadnienia: całkowania równań różniczkowych pierwszego i drugiego stopnia; danych demograficznych dotyczących mieszkańców Szwecji; astronomicznego wyznaczania i obliczania zaćmień, zwłaszcza Słońca; opisu przypadków leczenia prądem (elektrolecznictwo); uprawy szparagów; opisów osobliwych stworzeń morskich; charakterystyki nasturcji większej (Tropaeolum quinquelobum) - rośliny ozdobnej pochodzącej z Ameryki Południowej; chorób ludzkich (m.in. epilepsji, raka wodnego, lat. noma - bakteryjnego, zgorzelinowego zapalenia śluzówki jamy ustnej, rzadkich uszkodzeń oczu) ; charakterystyki braunsztynu; opisu części kostnych w łuku aorty; leczenia ukąszeń jadowitych węży sokiem z liści jesionu, nowych urządzeń i wynalazków (m.in. siewnik, urządzeni do leczenia prądem etc. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 010547/27-010547/28.

:

1767

:

bey Adam Heinrich Hollens Witwe

Place_of_issue:

Leipzig

:

czasopismo

:

010547/27 ; SDC.25.12.27

:

ger ; lat ; fre

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: