Object structure
:

Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen, aus der Naturlehre, Haushaltungskunst und Mechanik, auf das Jahr 1762. Aus dem Schwedischen übersetzt von Abraham Gotthelf Kästner […] Vier und zwanzigster Band

:

Kästner, Abraham Gotthelf

:

stary druk - 18 w. ; Królewska Szwedzka Akademia Nauk - 18 w. ; Królewska Szwedzka Akademia Nauk - publikacje - przekład niemieckojęzyczny - 18 w. ; publikacje popularnonaukowe - 18 w. ; historia nauki ; historia naturalna ; przyrodoznawstwo ; nauki przyrodnicze ; nauki matematyczno-przyrodnicze ; botanika ; zoologia ; mineralogia ; budownictwo ; górnictwo ; kopalnictwo ; mechanika ; technika ; medycyna ; matematyka ; biologia ; chemia ; rolnictwo ; astronomia ; Kästner, Abraham Gotthelf (1719-1800)

:

Der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften Abhandlungen… (Hamburg, Lipsk; 1765) - dwudziesty czwarty tom niemieckojęzycznego przekładu bogatego i zróżnicowanego zbioru publikacji Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, w opracowaniu niemieckiego naukowca, matematyka i epigramatyka Abrahama Gotthelfa Kästnera (1719-1800). Kästner, od 1731 roku studiował m.in. prawo, filozofię, fizykę, matematykę i metafizykę na Uniwersytecie w Lipsku. W 1739 roku, po uzyskaniu habilitacji został wykładowcą, a w 1746 profesorem. W 1756 roku został mianowany profesorem filozofii naturalnej i geometrii na Uniwersytecie w Getyndze, od 1763 był również dyrektorem obserwatorium astronomicznego. Za życia znany był zarówno jako matematyk, jak również jako poeta (tworzył epigramaty, odznaczające się ciętym humorem i dotyczące współczesnych autorowi osobistości) i filozof. Kästner, nie był może matematykiem twórczym, który wzbogacił matematykę o specjalistyczne pojęcia naukowe, jak np. Leonhard Euler (1707-1783), ale uznanie zyskał niewątpliwie przede wszystkim jako skuteczny autor podręczników, za pośrednictwem których wywarł duży wpływ na nauczanie matematyki. Kästner był członkiem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk i tłumaczył jej publikacje na język niemiecki. Akademia została założona 2 czerwca 1739 roku w Sztokholmie przez króla Fryderyka I Heskiego na wzór francuskiej Akademii Nauk. Stała się przede wszystkim korporacją elity naukowej, ciałem opiniodawczym, popularyzującym i oceniającym osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętych nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych, technicznych etc. oraz propagatorem wymiany myśli i doświadczeń między różnymi dyscyplinami. Niniejszy, dwudziesty czwarty tom publikacji zawiera 39 wyodrębnionych prac z roku 1762, które zostały opracowane przez różnych autorów. Należą do nich traktaty, informacje i teksty związane z aktualnymi, prowadzonymi wówczas badaniami, eksperymentami, odkryciami i pracami naukowymi z różnych dziedzin nauki (m.in. botanika, zoologia, medycyna, technika, mechanika, budownictwo, mineralogia). Dwudziesty czwarty tom porusza m.in. zagadnienia : obserwacji pogodowych; opisu najbardziej szkodliwej dla pszczelarstwa gąsienicy i jej motyli; uzdrawiające mocy ziela żarnowca (Spartii Scoparii); wykorzystywania obszarów gór i dolnych Alp pod pastwiska; uprawy, wartości odżywczych i właściwości zdrowotnych orkiszu; historii spadzi (rosy miodowej); charakterystyki nowego zegarka kieszonkowego z sekundnikiem; uprawy lnu; chorób psychicznych i środków używanych do ich leczenia; opisu zaćmienia księżyca w 1761 roku; połowu pereł (najlepszego sposobu otwierania muszli perłowych); ruchów powietrza (wiatru); opisu dużej wielkości purchawki etc. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 010547/23-010547/24.

:

1765

:

bey Grunds Erben (Hamburg) ; bey Adam Heinrich Hollens Witwe (Leipzig)

Place_of_issue:

Hamburg ; Leipzig

:

czasopismo

:

010547/24 ; SDC.25.10.24

:

ger ; lat ; fre ; eng

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: