Object structure
:

Anfangsgründe der Naturlehre. Entworfen von Johann Christian Polykarp Erxleben […] Sechste Auflage. Mit Verbesserungen und vielen Zusätzten von G.C. Lichtenberg […]

:

Erxleben, Johann Christian Polycarp ; Lichtenberg, Georg Christoph

:

stary druk - 18 w. ; historia nauki ; nauki przyrodnicze - 18 w. ; podstawy nauk przyrodniczych - 18 w. ; fizyka - 18 w. ; geografia - 18 w. ; nauka o ziemi - 18 w. ; astronomia - 18 w. ; niemieccy fizycy - 18 w. ; Lichtenberg, Georg Christoph (1742-1799) ; Erxleben, Johann Christian Polycarp (1744-1777)

:

Anfangsgründe der Naturlehre (Getynga, 1794) - szóste wydanie „Podstaw nauk przyrodniczych” niemieckiego uczonego, specjalizującego się w fizyce, mineralogii, chemii, weterynarii i historii naturalnej Johanna Christiana Polycarpa Erxlebena (1744-1777), opublikowane już po śmierci autora, poprawione i uzupełnione aktualnymi dodatkami przez niemieckiego profesora fizyki Georga Christopha Lichtenberga (1742-1799). Obszerna publikacja Erxlebena wydana został po raz pierwszy w 1772 roku i doczekała się kilku kolejnych wydań. W opracowaniu autor koncentruje się przede wszystkim na wyjaśnieniu zagadnień będących przedmiotem zainteresowania współczesnej nam fizyki (nauk fizycznych), która wraz z historią naturalną (botanika, zoologia, mineralogia), astronomią, chemią i geografią stanowiła podstawę szeroko pojętych nauk przyrodniczych. W kolejnych rozdziałach omówieniu poddane zostają m.in. najbardziej fundamentalne i uniwersalne prawa przyrody, zjawiska w niej zachodzące oraz właściwości materii (ciało, właściwości ciał, zależności i oddziaływania między ciałami, ruch ciał, powietrze i jego właściwości fizyczne, światło, magnesy i siły magnetyczne itd.) oraz zagadnienia związane z poszczególnymi działami fizyki : statyką, mechaniką, hydrostatyką, elektrycznością etc. Ostatnie rozdziały (12-13) „Podstaw nauk przyrodniczych” poświęcone są zagadnieniom z zakresu geografii, traktowanej jako nauka o ziemi oraz astronomii.

:

1794

:

bey Johann Christian Dieterich

Place_of_issue:

Göttingen

:

stary druk

:

93645

:

ger ; lat ; fre ; eng

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: