:

Allgemein - faßliche philosophisch – christliche Sittenlehre in Unterredungen vorgetragen von Adam Fr. Ernst Jacobi

:

Jacobi, Adam Friedrich Ernst

:

stary druk - 18 w. ; teologia - 18 w. ; teologia moralna - 18 w. ; filozofia chrześcijańska - 18 w. ; moralność chrześcijańska ; etyka chrześcijańska ; Jacobi, Adam Friedrich Ernst (1733-1807)

:

Allgemein - faßliche philosophisch – christliche Sittenlehre in Unterredungen vorgetragen von Adam Fr. Ernst Jacobi (Berlin, 1785) - obszerna publikacja z dziedziny teologii moralnej, poruszająca zagadnienie szeroko pojętej moralności chrześcijańskiej, której autorem jest niemiecki teolog, pastor i radca konsystorza Adam Friedrich Ernst Jacobi (1733-1807). Materiał podzielny został na dwie główne części i poprzedzony wprowadzeniem, które rozwija zagadnienie moralności, jej wyznaczników i źródeł, związków z ludzkim szczęściem i wolnością człowieka etc. Pierwsza części omawia zagadnienie prawdziwie chrześcijańskiej moralności i jej zasadniczych rysów. Koncentruje się m.in. na kwestiach moralnej natury człowieka, chrześcijańskiego nawrócenia, moralnego samodoskonalenia, doskonalenia cnót, sumienia i winy za grzechy, osoby ludzkiej oraz jej przeznaczenia do moralności i wolności itd. Druga w szczególności koncentruje się na obowiązkach i odpowiedzialności chrześcijanina wobec Boga, samego siebie i innych ludzi i porusza m.in. kwestie znajomości religii, modlitwy, zaufania i podziwu dla Boga, miłości wobec Boga i przeciwko Bogu, samooceny, samouwielbienia, miłości własnej, wobec innych ludzi, ochrony życia i zdrowia, miłości małżeńskiej, obowiązków rodzicielskich etc.

:

1796

:

bey der Verlagsgesellschaft

Place_of_issue:

Altona

:

stary druk

:

92637

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: