:

Kosmopolitische Wanderungen durch Preußen, Liefland, Kurland, Litthauen, Vollhynien, Podolien, Gallizien und Schlesien, in den Jahren 1795 bis 1797. In Briefen an einen Freund. Erstes Bändchen

:

[Feyerabend, Karl Benjamin]

:

stary druk - 18 w. ; literatura podróżnicza - 18 w. ; podróże i podróżopisarstwo - 18 w. ; epistolografia - 18 w. ; Feyerabend, Karl Benjamin

:

Kosmopolitische Wanderungen durch Preußen, Liefland, Kurland, Litthauen, Vollhynien, Podolien, Gallizien und Schlesien, in den Jahren 1795 bis 1797. In Briefen an einen Freund (1798) - tom pierwszy publikacji wydanej w formie listów do przyjaciela zawierających drobiazgowe relacje i opisy z wędrówek odbywanych przez nieznanego z imienia i nazwiska „obywatela świata” – podróżnika przez tereny ówczesnych Prus, Inflant, Kurlandii, Litwy, Podola, Wołynia oraz Galicji i Śląska. Część pierwsza zawiera 22 listy, pochodzące z 1795 roku, w których nadawca korespondencji szczegółowo relacjonuje własne spostrzeżenia z odwiedzanych miast, miasteczek i wsi, rozmowy z napotkanymi ludźmi, wydarzenia i spotkania, w których uczestniczył podczas wędrówek oraz historię odwiedzanych terenów. Opisy wzbogacają informacje gospodarcze, topograficzne, ekonomiczne, polityczne i kulturalne dotyczące regionów. Wędrówka, w części pierwszej, prowadzi czytelnika poprzez obszar dzisiejszego województwa pomorskiego (m.in. Gdańsk, Tczew, Kwidzyn, Malbork) i warmińsko-mazurskiego (m.in. Elbląg, Braniewo) oraz rejon obecnego terenu obwodu kaliningradzkiego i jego stolicy Kaliningradu.

:

1798

:

[s.n.]

Place_of_issue:

Germanien [ i.e. Danzig ]

:

stary druk

:

92523/1

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: