:

Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele, in drey Gesprächen von Moses Mendelssohn

:

Mendelssohn, Moses

:

stary druk - 18 w. ; literatura filozoficzna - 18 w. ; filozofia oświecenia - 18 w. ; filozofia - 18 w. ; antropologia filozoficzna - 18 w. ; nieśmiertelność duszy ; przeznaczenie człowieka ; sens istnienia człowieka ; interpretacja platońskiego dialogu Fedon - 18 w. ; Mendelssohn, Moses - dzieła filozoficzne ; Mendelssohn, Moses (1729-1786)

:

Phädon oder über die Unsterblichkeit der Seele… (Berlin, Szczecin, 1768) - uwspółcześniona interpretacja platońskiego dialogu Fedon, w opracowaniu żydowskiegio i niemieckiego filozofa, pisarza, tłumacza, krytyka literackiego, uznawanego się za prekursora i jednego z najważniejszych przedstawicieli ruchu oświecenia żydowskiego w Europie (haskali) Mosesa Mendelssohna (1729-1786).Ten poruszający, słynny tekst filozoficzny zaliczany jest do najbardziej znanych dzieł Mendelssohna. Doczekał się kilku wydań i został przetłumaczony na dziesięć języków. Rękopis został opublikowany przez Friedricha Nicolai w 1767 roku. Oryginalny, platoński dialog Fedon opisuje jeden dzień z życia Sokratesa - dzień niezwyczajny, bo ostatni. Niesprawiedliwie skazany na śmierć przez sąd ateński, filozof rozważa z uczniami relację między duszą a ciałem. Można zastanawiać się nad poprawnością podanych przez Sokratesa argumentów za nieśmiertelnością duszy, ale jego postawa wobec zbliżającej się śmierci budzi podziw. Umiera pogodnie i bez lęku, dobrowolnie rezygnując z przygotowanej przez przyjaciół ucieczki z więzienia. "Nowa wersja" platońskiego dialogu o nieśmiertelności duszy Mendelssohna, uaktualniona i przeniesiona na język i mentalność późnego Oświecenia, broni nieśmiertelności duszy przeciwko powszechnemu w jego czasach materializmowi. Jak sam autor zaznacza w przedmowie, by iść z duchem czasu zmuszony był uciec się do nowoczesności i pozwolić swojemu Sokratesowi mówić prawie jak światowemu mędrcowi z XVIII wieku, dzięki czemu powstała płaszczyzna pośrednia między tłumaczeniem a własnym opracowaniem. W przeciwieństwie do Platona, Mendelssohn, tak jak cała filozofa późnego Oświecenia, nie koncentruje się przede wszystkim na problemie nieśmiertelności, lecz kwestii przeznaczenia człowieka, a więc odpowiedzi na pytanie: Jaki jest sens jego istnienia? Dialogi Mendelssohna, określanego przez współczesnych mianem "niemieckiego Sokratesa" uzupełnia biografia "Życie i charakter Sokratesa".

:

1768

:

bey Friedrich Nicolai

Place_of_issue:

Berlin ; Stettin

:

stary druk

:

93247

:

ger ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: