:

Die Erziehung des Menschengeschlechts

:

Lessing, Gotthold Ephraim

:

stary druk - 18 w. ; teologia ; filozofia ; religia ; filozofia religii ; pisma religijno - filozoficzne - 18 w. ; Lessing, Gotthold Ephraim - spuścizna teologiczna ; Lessing, Gotthold Ephraim - spuścizna filozoficzna ; Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)

:

Die Erziehung des Menschengeschlechts (Berlin, 1780) - publikacja z zakresu filozofii religii, której autorem jest niemiecki estetyk, dramaturg, pisarz, krytyk i teoretyk literacki epoki oświecenia, reformator teatru niemieckiego i jeden z najważniejszych autorów dramatycznych tamtego okresu Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781). Lessing był twórcą działającym na różnych obszarach kultury oraz pomiędzy nimi, w sposób zmieniający ich wewnętrzne sytuacje i wzajemne wobec siebie położenie. Był autorem o umysłowości zdyscyplinowanej i precyzyjnej, a jednocześnie otwartej na problemy rozumowo niedostępne. Znawcą rodzimej kultury niemieckiej, a zarazem kultur obcych, zwłaszcza francuskiej i angielskiej, których elementy przejął do swej twórczości. Był otwarty, głównie za sprawą przyjaźni z Mosesem Mendelssohnem, na kulturę żydowską i żywo zainteresowany kulturami pozaeuropejskimi. Choć rozprawy teologiczne i pisma religijno-filozoficzne nie stanowią objętościowo znaczącej części spuścizny literackiej Lessinga to jednak należą do niewątpliwie najbardziej wpływowych osiągnięć niemieckiego Oświecenia. Do tej kategorii pism należy Die Erziehung des Menschengeschlechts ( Wychowanie rodzaju ludzkiego) , w którym Lessing postuluje zaistnienie w przyszłości takiej epoki w dziejach ludzkości, w której człowiek będzie czynił dobro, ponieważ jest ono dobrem, a nie dlatego, że wyznaczono za nie arbitralne nagrody i choć w perspektywie całego rodzaju ludzkiego „wychowanie” do tego stanu dojrzałości jawi się jako dzieło opatrzności (objawienia), to jednak nie dostarcza niczego innego, prócz tego, co człowiek osiągnąłby sam mocą własnego rozumu. Wychowanie jest dla jednostki tym, co objawienie dla całego rodzaju ludzkiego. Dokument przedstawia doskonalenie się człowieka i ludzkości za sprawą religii objawionych (z objawieniem zawierającym to, czego rozum jeszcze nie jest w stanie pojąć), w kierunku ku chrześcijaństwu rozumowemu, czyli takiemu, w którym czynienie dobra przestaje być uwarunkowane normami, nakazami bądź lękiem, a staje się rozumową konkretyzacją „starych zasad” i kwestią wolności. Lessing w swoje publikacji zaproponował swoim współczesnym określenie ich miejsca w epoce nowożytnej i umieścił je w ramach kulturowej i religijnej historii całej ludzkości. Było to filozoficznie i teologicznie ryzykowne, ponieważ oznaczało rewolucyjną zmianę podstawowego paradygmatu: zamknięta czasowo historia zbawienia staje się otwartą historią rozwoju, charakteryzującą się jednocześnie postępem człowieka i pedagogiką Boga - wychowawcy ludzkości. Pismo Die Erziehung des Menschengeschlechts zajmowało wysoką pozycję wśród dzieł Lessinga i należy do głównych dzieł jego spuścizny teologicznej i filozoficznej. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 92945-92946.

:

1780

:

bey Christian Friedrich Voß und Sohn

Place_of_issue:

Berlin

:

stary druk

:

92945

:

ger ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: