:

August Ludwig Schlözer’s […] Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts. Zweiter Thiel, Heft VII-XII, 1777. Zwote Auflage

:

Schlözer, August Ludwig von

:

stary druk -18 w. ; Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts – zeszyty VII-XII ; czasopisma niemieckie - 18 w. ; publicystyka - 18 w. ; dziennikarstwo publicystyczne - 18 w. ; historia prasy ; niemieccy publicyści ; Schlözer, August Ludwig von (1735-1809)

:

Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts… (Getynga, 1778) - druga część publikacji, zawierającej kolejne zeszyty (VII-XII) periodyku, którego wydawcą był niemiecki historyk, pisarz, pedagog, statystyk i publicysta August Ludwig von Schlözer (1735-1809). Zgodnie z tradycją rodziną, Schlözer rozpoczął studia teologiczne w Wittenberdze ( 1751). W roku 1754 przeniósł się na Uniwersytet w Getyndze (Georgianę). Od 1755 przebywał w Szwecji. W języku szwedzkim napisał Esej o powszechnej historii handlu i transportu morskiego w czasach najdawniejszych (1758). W roku1759 powrócił do Getyngi by studiować medycynę, nauki przyrodnicze, prawo i nauki polityczne. W roku 1761 wyjechał do Rosji, gdzie przebywał do roku 1767. Był autorem wielu pism i książek o historii Rosji, został profesorem historii rosyjskiej. Propagował idee Locke'a i Monteskiusza. Krytykował pomysły pedagogiczne, które głosił popularny wówczas Johann Bernhard Basedow. Sprzeciwiał się też historiografii, jako notowaniu wyłącznie wojen i zbrodni (Mordgeschichte). Schlözer poświęcił wiele starań przygotowaniu opisowi historii uniwersalnej, o czym dziś przypominają takie prace jak: Vorstellung einer Universalgeschichte (1772), do której dodał następnie: Haupttheilen im Auszug und Zusammenhange, 2 tomy (Getynga, 1792–1801). Schlözer był również statystykiem, profesorem polityki i redaktorem niniejszego Briefwechsel meist historischen und politischen Inhalts - czasopisma wydawanego w latach 1776-1782 (10 tomów; 60 zeszytów), następnie kontynuowanego jako: A.L. Schlözer's Stats-Anzeigen (1782-1793) w 18 tomach. Schlözer, stał się sławny właśnie jako wydawca tych pism. Miał 4400 subskrybentów, liczbę jak na owe czasy pokaźną. Czasopismo cieszyło się międzynarodową renomą porównywalną z dzisiejszą Der Spiegel, a dzięki nowemu, oświeconemu rozumieniu publicystyki przenikającej społeczeństwo określane jest mianem szczytowych osiągnięć dziennikarstwa politycznego XVIII wieku. Zakres tematyczny periodyku był niezwykle szeroki, obejmował treści historyczne, polityczne, społeczno-gospodarcze etc., opatrzone dodatkowo dużą ilością danych i informacji statystycznych. Teksty publikowane były w różnych językach. Ważne dla Schlözera było zebranie wszystkich informacji, które mogłyby opisać i wyjaśnić warunki panujące w danym kraju. W niniejszym zbiorze (zeszyty VII-XII) znajdują się min.: statystyki dotyczące pruskiej armii, rosyjskiej floty, informacje o Akademii Petersburskiej, dane o obrotach handlowych Szczecina z okresu 1772-1776, statystki demograficzne i dane dot. kościołów w miastach europejskich, tekst dotyczący posiadłości Korony Szwedzkiej - Pomorza Szwedzkiego, historii polskiego handlu, geniuszu Sokratesa, duńskich banknotów, zbiory i fragmenty obcojęzycznych, XVIII - wiecznych korespondencji z krajów europejskich, Ameryki etc.

:

1778

:

im Verlage der Vandenhoekschen Buchhandlung

Place_of_issue:

Göttingen

:

czasopismo

:

92402/2

:

ger ; fre ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: