:

Predigten über die Würde des Menschen, und den Werth der vornehmsten Dinge, die zur menschlichen Glückfeligkeit gehören, oder dazu gerechnet werden; von G. J. Zollikofer […] Erster Band

:

Zollikofer, Georg Joachim

:

stary druk - 18 w. ; literatura niemieckojęzyczna - kazania - 18 w. ; liturgia chrześcijańska - kazania - 18 w. ; teologia ; teologia oświecenia ; Zollikofer, Georg Joachim (1730-1788)

:

Predigten über die Würde des Menschen …(Reutlingen, 1790) - część pierwsza publikacji, zawierającej zbiór kazań, autorstwa szwajcarskiego teologa ewangelicko-reformowanego, twórcy pieśni kościelnych, pastora i popularyzatora teologii oświecenia Georga Joachima Zollikofera (1730-1788). Część pierwsza zawiera 17 kazań Zollikofera, służących nauczaniu i przekazaniu treści religijnych, zgodnie z ideami teologii oświecenia, które przyniosły udoskonalenie i odnowę nauczania kościelnego, negację pobożności dewocyjnej, płytkiego moralizatorstwa, ciemnoty i zabobonów, akceptację tolerancji religijnej oraz przyczyniły się do większego otwarcia na Pismo Święte. Tematyka kazań, których podstawę stanowi każdorazowo fragment Biblii, dotyczy godności człowieka, jego postaw, zachowań oraz wyznawanych wartości, które mają wpływ na szeroko pojęte ludzkie szczęście. Zollikofer poddaje rozważaniom takie kwestie jak, m.in.: wartości ludzkiego życia, wartość zdrowia, znaczenie bogactwa i duchowych przyjemności, wagę modlitwy, znaczenie poświęcenia, wartość cnoty, wagę i znaczenie doktryny o nieśmiertelności, wartość honoru etc. Kazania Zollikofera cieszyły się wielką popularnością. Do grona jego słuchaczy należał m.in. hellenista, arabista i znawca kultury Cesarstwa Bizantyjskiego Johann Jacob Reiske (1716 -1774), który tak o nim napisał: "żeby wszyscy nauczyciele chrześcijan chcieliby być tak przyjaźnie do ludzi nastawieni jak Zollikofer”. O jego sławie świadczy również fakt, że wiele osób przebywających w Lipsku chciało się z nim spotkać. Do ich grona należał francuski pisarz i filozof Denis Diderot (1713-1784), który w 1773 roku spotkał się z nim w przerwie podczas podróży do Sankt Petersburga. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 92614/1-92614/2.

:

1790

:

bei Johannes Grözinger

Place_of_issue:

Reutlingen

:

stary druk

:

92614/1

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: