:

Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion an Se. Durchlaucht den Erbprinzen von Braunschweig und Lüneburg. Zweiter Theil

:

Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm

:

stary druk -18 w. ; teologia - 18 w. ; filozofia - 18 w. ; religia - rozważania teologiczno-filozoficzne - 18 w. ; prawdy religijne - rozważania teologiczno-filozoficzne - 18 w. ; Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm (1709-1789)

:

Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion… (Brunszwik, 1780) - część druga publikacji, autorstwa jednego z najważniejszych niemieckich teologów luterańskich okresu oświecenia Johanna Friedricha Wilhelma Jerusalema(1709-1789), zawierającej teologiczno-filozoficzne rozważania o najważniejszych i najszlachetniejszych prawdach religii. Jak wskazuje karta tytułowa, osobiste refleksje autora skierowane są do Karola Wilhelma Ferdynanda (1735-1806) - dziedzicznego księcia Brunszwiku – Lüneburga. Jerusalem, uważany jest za twórcę racjonalizmu teologicznego (tzw. neologii teologicznej), który zasadniczo różnił się od konwencjonalnych luterańskich dogmatów teologicznych i dotychczasowego stanu teologii dogmatycznej. W 1742 roku powołano go na dwór w Brunszwiku na pastora nadwornego i wychowawcę, wymienionego wyżej, księcia dziedzicznego Karola Wilhelma Ferdynanda. W opracowaniu autor podaje osobistym refleksjom, m.in. zagadnienie objawienia i prawd objawionych, mądrości bożej, rozumu i religii pierwszych ludzi, prawd i opisów przedstawionych w Księdze Rodzaju, nazywanej również Pierwszą Księgą Mojżeszową etc. W literaturze przedmiotu niniejszą publikację określa się jako dzieło rozpatrujące spekulatywno-uniwersalistyczną filozofię historii i harmonizujące historię zbawienia ze świecką historią postępu.

:

1780

:

im Verlag der Fürstl. Weisenhaus-Buchhandlung

Place_of_issue:

Braunschweig

:

stary druk

:

92632/2

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)