:

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments für Prediger, Schullehrer und gebildete Leser. Fünftes Stück enthaltend das zweyte Buch Samuels

:

Nachtigal, Johann Karl Christoph

:

stary druk -18 w. ; biblistyka ; egzegeza biblijna ; egzegeza biblijna Starego Testamentu ; egzegeza biblijna - Księga Samuela ; egzegeza biblijna - Druga Księga Samuela ; Nachtigal, Johann Karl Christoph (1753-1819)

:

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments… (Lipsk, 1798) - część piąta, wydanej anonimowo publikacji z dziedziny biblistyki, a dokładniej egzegezy biblijnej Starego Testamentu. Autorem dokumentu jest niemiecki teolog i filolog Johann Karl Christoph Nachtigal (1753-1819).Twórca w latach 1771-1773 studiował teologię, filologię i historię naturalną na uniwersytecie w Halle. Po ukończeniu studiów powrócił do Szkoły Katedralnej w Halberstadt, gdzie najpierw był nauczycielem, a od 1800 roku jej dyrektorem. W 1800 roku został także mianowany radcą konsystorza. Zajmował się m. in. datowaniem pism w Starym Testamencie. W 1808 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Halle. Od 1812 do 1816 roku Nachtigal był generalnym superintendentem księstwa Halberstadt, powiatów Hohenstein i Mansfeld, aż do rozwiązania konsystorza przez nowy podział prowincji w Prusach. Niniejsza, piąta część dokumentu ma na celu zapoznanie czytelnika ze sposobem postępowania przy czytaniu, badaniu i interpretacji treści oraz wydobycie dosłownego znaczenia tekstów, pochodzących z Drugiej Księgi Samuela (hebr. ‏ספר שְׁמוּאֵל‎ Sefer Szmuel 2). 1 i 2 Księga Samuela stanowią w Biblii Hebrajskiej jedną całość. Septuaginta (pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę) jako pierwsza podzieliła jej tekst na dwie części. Chociaż księga została nazwana imieniem głównej postaci, jaką jest prorok Samuel, nie podaje ona imienia autora. Mógł ją spisać sam Samuel, a z pewnością był źródłem informacji zawartych w pierwszych 24 rozdziałach 1 Księgi Samuela, który to fragment stanowi opis jego życia i działalności. Rozdziały po 25. opisują wydarzenia po śmierci Samuela, zatem musiały mieć innego autora. Wzmianki w tekście sugerują, że obie księgi Samuela zostały zebrane i opracowane przez kogoś z kręgu judzkich proroków, który wykorzystał pisma autorstwa Samuela, Natana i Gada. 2 Księga Samuela niemal w całości poświęcona jest biografii wielkiego króla Izraela - Dawida. To niezwykle barwna i godna uwagi postać, zmuszająca do weryfikacji ludzkich postaw, słów i czynów. Biblia przedstawia bardzo prawdziwy obraz jego odwagi, waleczności, szczerej wiary, gorącej miłości, ale również wielu słabości, błędów i upadków. Prawdomówny Bóg składa o nim chlubne świadectwo męża według Bożego serca. Wszyscy kolejni królowie Judy są porównywani z Dawidem. Opracowanie, jak wskazuje karta tytułowa, przeznaczone zostało dla kaznodziejów, nauczycieli szkolnych i wykształconych czytelników. W literaturze określane było jako dokument wnoszący cenny wkład egzegetyczny do Starego Testamentu.

:

1798

:

bey Johann Gottlob Beygang

Place_of_issue:

Leipzig

:

stary druk

:

92407/5

:

ger ; grc ; lat ; heb

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: