:

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments für Prediger, Schullehrer und gebildete Leser. Drittes Stück enthaltend das Buch der Ruth und Einleitungen in das Buch Josua, Richter und Ruth

:

Nachtigal, Johann Karl Christoph

:

stary druk -18 w. ; biblistyka ; egzegeza biblijna ; egzegeza biblijna Starego Testamentu ; egzegeza biblijna - Księga Rut ; egzegeza biblijna - Księga Jozuego ; egzegeza biblijna - Księga Sędziów ; Nachtigal, Johann Karl Christoph (1753-1819)

:

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments… (Lipsk, 1797) - część trzecia, wydanej anonimowo publikacji z dziedziny biblistyki, a dokładniej egzegezy biblijnej Starego Testamentu. Autorem dokumentu jest niemiecki teolog i filolog Johann Karl Christoph Nachtigal (1753-1819).Twórca w latach 1771-1773 studiował teologię, filologię i historię naturalną na uniwersytecie w Halle. Po ukończeniu studiów powrócił do Szkoły Katedralnej w Halberstadt, gdzie najpierw był nauczycielem, a od 1800 roku jej dyrektorem. W 1800 roku został także mianowany radcą konsystorza. Zajmował się m. in. datowaniem pism w Starym Testamencie. W 1808 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Halle. Od 1812 do 1816 roku Nachtigal był generalnym superintendentem księstwa Halberstadt, powiatów Hohenstein i Mansfeld, aż do rozwiązania konsystorza przez nowy podział prowincji w Prusach. Niniejsza, trzecia część dokumentu ma na celu zapoznanie czytelnika ze sposobem postępowania przy czytaniu, badaniu i interpretacji treści oraz wydobycie dosłownego znaczenia tekstów, pochodzących z Księgi Ruth oraz uzupełnienia i poprawki do egzegezy biblijnej treści zawartych w Księdze Jozuego (hebr. ‏ספר יהושע‎ Sefer Yĕhôshúa) oraz Księdze Sędziów (hebr. שֹּׁפְטִים, Szofetim, gr. Κριταί), która była przedmiotem opisu, odpowiednio, w części pierwszej i drugiej niniejszego podręcznika egzegetycznego. Księga Rut (hebr. מגילת רות Megilat Rut) to jedna z ksiąg biblijnych, wchodząca w skład Starego Testamentu. Składa się z 4 rozdziałów (85 wersetów) i opisuje wydarzenia z epoki sędziów. W Septuaginacie (pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę) i jej przekładach znajduje się bezpośrednio po Księdze Sędziów, ponieważ fabuła obu tych ksiąg rozgrywa się mniej więcej w tym samym okresie. Powstała w czasie, kiedy w postępowaniu Izraelitów dominowała bezbożność i bezmyślność. Miała przypominać Izraelitom o błogosławieństwie wynikającym z posłuszeństwa. Jej przesłanie jest wołaniem o nawrócenie i wierność Bogu nawet w trudnych czasach. Księga Rut zyskała sobie miano jednej z najpiękniejszych opowieści, jakie kiedykolwiek spisano. Opracowanie, jak wskazuje karta tytułowa, przeznaczone zostało dla kaznodziejów, nauczycieli szkolnych i wykształconych czytelników. W literaturze określane było jako dokument wnoszący cenny wkład egzegetyczny do Starego Testamentu.

:

1797

:

bey Johann Gottlob Beygang

Place_of_issue:

Leipzig

:

stary druk

:

92407/3

:

ger ; grc ; lat ; heb

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: