:

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments für Prediger, Schullehrer und gebildete Leser. Erstes Stück enthaltend den Josua

:

Nachtigal, Johann Karl Christoph

:

stary druk - 18 w. ; biblistyka ; egzegeza biblijna ; egzegeza biblijna Starego Testamentu ; egzegeza biblijna - Księga Jozuego ; Nachtigal, Johann Karl Christoph (1753-1819)

:

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments… (Lipsk, 1797) - część pierwsza, wydanej anonimowo publikacji z dziedziny biblistyki, a dokładniej egzegezy biblijnej Starego Testamentu. Autorem dokumentu jest niemiecki teolog i filolog Johann Karl Christoph Nachtigal (1753-1819).Twórca w latach 1771-1773 studiował teologię, filologię i historię naturalną na uniwersytecie w Halle. Po ukończeniu studiów powrócił do Szkoły Katedralnej w Halberstadt, gdzie najpierw był nauczycielem, a od 1800 roku jej dyrektorem. W 1800 roku został także mianowany radcą konsystorza. Zajmował się m. in. datowaniem pism w Starym Testamencie. W 1808 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Halle. Od 1812 do 1816 roku Nachtigal był generalnym superintendentem księstwa Halberstadt, powiatów Hohenstein i Mansfeld, aż do rozwiązania konsystorza przez nowy podział prowincji w Prusach. Niniejsza, pierwsza część dokumentu ma na celu zapoznanie czytelnika ze sposobem postępowania przy czytaniu, badaniu i interpretacji treści oraz wydobycie dosłownego znaczenia tekstów, pochodzących z Księgi Jozuego (hebr. ‏ספר יהושע‎ Sefer Yĕhôshúa) - szóstej księgi Starego Testamentu, zawierającej kontynuację wydarzeń opisanych w poprzedniej księdze - Księdze Powtórzonego Prawa. Księga Jozuego została napisana dla potomków tych, którzy uczestniczyli w podboju Kanaanu, jako zapis historycznych wydarzeń związanych z zasiedleniem tej ziemi. Wysławia Boga jako wodza, obrońcę i króla. Podaje granice terenów objętych w posiadanie przez poszczególne plemiona izraelskie. Księga stanowi pomost łączący czasy Mojżesza i okres sędziów, kiedy to jej tekst otrzymał ostateczny kształt. To, co Mojżesz zapoczątkował na pustyni, Jozue zdołał doprowadzić w nowej ziemi do zwycięskiego końca. Na oczach ludzi spełniały się starodawne obietnice Boga: "Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się spełniła" (Joz 21,45). Opracowanie, jak wskazuje karta tytułowa, przeznaczone zostało dla kaznodziejów, nauczycieli szkolnych i wykształconych czytelników. W literaturze, dokument określany był jako wnoszący cenny wkład egzegetyczny do Starego Testamentu.

:

1797

:

bey Johann Gottlob Beygang

Place_of_issue:

Leipzig

:

stary druk

:

92407/1

:

ger ; grc ; heb

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: