:

Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst. Herausgegeben von Joh. Georg Müller. Zweiter Band

:

Müller, Johann Georg

:

stary druk - 18 w. ; Św. Augustyn (354-430) ; Św. Augustyn - Wyznania ; Acosta,Uriel (1585-1640) ; Junius, Franz (1545-1602) ; Komeński, Jan Amos (1592-1670) ; Holberg, Ludvig (1684-1754) ; Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-1716) ; biografie ; Müller, Johann Georg (1759-1819)

:

Tom drugi Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst (1793, Winterthur) wydany przez szwajcarskiego teologa, pedagoga, historyka, publicystę i polityka Johanna Georga Müllera (1759-1819). W publikacji, wydanej w sześciu tomach zawarty jest opis życia, poglądów, wartości i ideałów licznego grona godnych zapamiętania i uwagi osób, które uwidocznione są w ich osobistych wspomnieniach, wyznaniach, autobiografiach, twórczości artystycznej, literackiej etc. Zamiarem Müllera było unaocznienie czytelnikowi fenomenu i geniuszu poszczególnych postaci. Tom drugi rozpoczyna ilustracja życia św. Augustyna czyli Aureliusza Augustyna z Hippony, łac. Aurelius Augustinus (354-430), opracowana na podstawie fragmentów należącej do światowej klasyki literatury duchowej autobiografii intelektualnej – Wyznania – składającej się w oryginale z 13 ksiąg napisanych pomiędzy 397 a 401 r. n.e. W dalszej kolejności znajdujemy opatrzone uwagami rysy biograficzne: pochodzącego z Portugalii filozofa żydowskiego, sceptyka, uznającego Biblię za twór ludzki, odrzucającego wiarę w opatrzności Uriela Acosty (1585-1640); protestanckiego reformatora i teologa Franza Juniusa, a dokładnie Franciscusa Juniusa the Elder (1545-1602); czeskiego teologa, filozofa i pedagoga Jana Amosa Komeńskiego (1592-1670); duńskiego pisarza, określanego mianem ojca teatru duńskiego, także myśliciela politycznego i historyka Ludviga Holberga (1684-1754) oraz niemieckiego polihistora Gottfrieda Wilhelma Leibniza (1646-1716).

:

1793

:

in der Steinerischen Buchhandlung

Place_of_issue:

Winterthur

:

stary druk

:

92369a

:

ger ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: