:

Johann Andr. Christ. Michelsen’s […] Anleitung zur juristischen, politischen und öconomischen Rechenkunst […]

:

Michelsen, Johann Andreas Christian

:

stary druk -18 w. ; arytmetyka w praktyce -18 w. ; arytmetyka w przestrzeni społeczno -gospodarczej - 18 w. ; kalkulacja odsetek ; kombinatoryka ; rachunek prawdopodobieństwa ; świadczenia - 18 w. ; Michelsen, Johann Andreas Christian (1749-1797)

:

Anleitung zur juristischen, politischen und öconomischen Rechenkunst - wydany w dwóch tomach ( t.1 - 1782; t.2 - 1784) w Halle przewodnik po arytmetyce, zawierający praktyczne sposoby wykorzystania podstawowych działań artmetycznych oraz rozwiązywania problemów arytmetycznych, napotykanych w przestrzeni gospodarczo-ekonomicznej oraz szeroko pojętym życiu społecznym. Autorem publikacji jest niemiecki matematyk i pedagog Johann Andreas Christian Michelsen (1749-1797). Dwutomowa publikacja przedstawia m.in. zasady i sposób kalkulacji odsetek czyli procedury obliczania odsetek, zarówno prostych jak i złożonych; płatności i okresów odsetkowych; naliczania rabatów gotówkowych, handlowych, ilościowych; metody prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw; wyników jego działalności; rachunku zysków i strat; rachunku proporcji; repartycji; wyliczania różnego rodzaju świadczeń przysługujących m.in. z tytułu spadkobrania, na wypadek śmierci, czy tzw. „wdowiej kasy”, renty dożywotniej oraz jej zmodyfikowanej formy tzw. tontine (w spolszczeniu - tontyna) autorstwa neapolitańskiego bankiera Lorenzo de Tonti; podstawowe zasady kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa przydatne w życiu społeczno - gospodarczym, metody tworzenia statystyk opisowych stosowanych w ówczesnych badaniach ekonomicznych etc.

:

1782-1784

:

im Verlage des Waysenhauses

Place_of_issue:

Halle

:

stary druk

:

92376

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)