:

Die Marienburg. Eine deutsche Kulturstätte im Osten

:

Pederzani-Weber J.

:

Zakon Krzyżacki - historia ; Malbork - historia ; Pederzani-Weber, Julius (1836-1921)

:

Książka traktuje o założeniu Malborka i powstaniu państwa krzyżackiego nad Bałtykiem, począwszy od czasów przedkrzyżackich – pruskich i pogańskich, poprzez zagarnięcie terenów Prusów, chrystianizację i kolonizację, walkę z Litwinami, upadek Zakonu Krzyżackiego, panowanie polskie aż do pierwszego rozbioru, w wyniku którego ziemie będące trzonem państwa krzyżackiego trafiły pod panowanie króla pruskiego. Książka mimo przypisywaniu rycerzom Zakonu misji cywilizacyjnej, chrystianizacyjnej i kulturowej, oddaje momentami sprawiedliwość Prusom, zauważając że srogość mistrzów i komturów Zakonu wobec pruskich poddanych doprowadzała do wybuchu powstań. Jednocześnie autor stwierdza, że nawróceni Prusowie cieszyli się pełnią praw przysługujących niemieckim osadnikom. Czasy panowania królów polskich określane są mianem „polskiej gospodarki”, czyli chaosu, nieładu i bezprawia. Fakt rozbioru Polski w 1772 odnotowany jest przez autora z satysfakcją, jako przywracający Rzeszy tereny między Prusami Wschodnimi a Brandenburgią (odtąd król pruski mógł się już nazywać nie królem w Prusach, ale królem Prus). Książka zawiera 24 ilustracje i rysunki przedstawiające m.in. Hermanna von Salza. Książka wydana w oficynie w Królewcu przez I. H. Bonsa. Za tekstem książki znajdują się teksty reklamujące oficynę wrocławską Ferdinanda Hirtsa. Na stronie tytyłowej znak wlaśnościowy - pieczęć - elbląskiego Towarzystwa Nauczycielskiego (Elbinger Lehrer-Verein).

:

1890

:

Bons I. H.

Place_of_issue:

Königsberg

:

książka

:

image/x.djvu

:

35038

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)