Object

Title: Ur-Geschichte des Esthnischen Volksstammes und der Kaiserlich Russischen Ostseeprovinzen Liv-, Esth-, und Curland überhaupt, bis zur Einführung der christlichen Religion […]

:

ublikacja wydana w 1846 roku w Moskwie autorstwa niemieckiego historyka Friedricha Karla Hermanna von Kruse (1790-1866), której tematyka dotyczy pradziejów plemienia estońskiego oraz bałtyckich prowincji cesarstwa rosyjskiego przede wszystkim Liwonii, Estonii i Kurlandii do czasów chrystianizacji. Książka dedykowana bratu autora, doktorowi filozofii i nauczycielowi religii w cesarskim domu wychowawczym w Sankt Petersburgu Carlowi Moritzowi Hugo Kruse. Praca składa się ze wstępu, wprowadzenia i dziewięciu rozdziałów. Wprowadzenie zawiera geograficzno-etnograficzny opis analizowanego terytorium. W rozdziale I wskazuje się na najstarsze wzmianki dotyczące zasiedlenia bałtyckich prowincji cesarstwa rosyjskiego. W rozdziale II mowa jest o wiadomościach greckich dziejopisarzy na temat dalekiej północy. Rozdział III dotyczy relacji rzymskich dziejopisarzy na temat bałtyckich prowincji cesarstwa rosyjskiego. W rozdziale IV zawarte są informacje o prowincjach bałtyckich w relacjach z okresu gockiego do okresu Teodoryka Wielkiego; got. Þiuda-reiks "Król ludów" (451/455 – 526) – króla Ostrogotów z dynastii Amalów. Rozdział V mówi z kolei o związkach prowincji bałtyckich z gocko-skandynawskimi plemionami w okresie od Teodoryka Wielkiego do czasów Karola Wielkiego (742/747 – 814) – króla Franków i Longobardów, od 800 roku świętego cesarza rzymskiego. Rozdział VI poświęcony jest rodowi Rurykowiczów, szczególnie w świetle frankijskich roczników. Rozdział VII porusza kwestie wpływu Kościoła rzymskiego na obszar prowincji bałtyckich. Rozdział VIII dotyczy wpływów kultury niemieckiej na obszar prowincji bałtyckich od czasów panowania Igora II Olegowicza (?-1147) do czasów Wsiewołoda III Wielkie Gniazdo (1154-1211). Ostatni IX rozdział dotyczy nawrócenia Liwonii i Estonii przez Meinarda; łot. Svētais Meinardi (między 1130 a 1140 - 1196) w czasie rządów wielkiego księcia wołodzimierskiego Wsiewołoda III Wielkie Gniazdo.

:

Freidrich Severins Verlagshandlung

Place_of_issue:

Moskau

:

oai:dlibra.bibliotekaelblaska.pl:65790

:

35219

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

Object collections:

Last modified:

Nov 12, 2020

In our library since:

Nov 12, 2020

Number of object content hits:

1

Number of object content views in PDF format

0

All available object's versions:

https://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/publication/71451

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information