:

Ueber Friedrich Wilhelm I […]

:

Morgenstern, Salomon Jacob

:

stary druk - 18 w. ; Fryderyk Wilhelm I (1688-1740) ; władcy Prus ; Hohenzollernowie ; biografie niemieckie ; Morgenstern, Salomon Jacob (1706-1785)

:

Wydany w 1793 roku Ueber Friedrich Wilhelm I to dokument o życiu Fryderyka Wilhelma I (1688-1740) - króla Prus i twórcy militarnej potęgi tego kraju, autorstwa Salomona Jacoba Morgensterna (1706-1785) - pruskiego radcy dworu, wykładowcy i pisarza. Publikacja wydana już po śmierci autora oparta została na jego osobistych doświadczeniach i wspomnieniach. Dokument określany w niektórych źródłach jako pod wieloma względami mało wiarogodny, choć żywy był w owych czasach popularny i chętnie czytany. Fryderyk Wilhelm I, z dynastii Hohenzollernów, od 1713 roku król w Prusachi elektor Brandenburgii był jedynym synem Fryderyka I Hohenzollerna (1657–1713) i Zofii Charoltty Hanowerskiej (1668–1705). Po objęciu władzy monarcha przystąpił do przeprowadzenia systematycznych reform wewnętrznych państwa, które uczyniły z Królestwa Prus potęgę militarną. Z racji zachowania i charakteru nazywany był królem-sierżantem. W celu utrwalenia władzy absolutnej Fryderyk Wilhelm I stworzył niezwykle sprawny, scentralizowany system biurokratyczno-administracyjny. W ramach oszczędności zlikwidował kosztowny dwór królewski i zbędne stanowiska urzędnicze, a pozostałym urzędnikom zredukował pensje. W swym otoczeniu i całym aparacie państwowym król wprowadził koszarowe zwyczaje. Rygorystyczny regulamin określał metody pracy urzędników i zachowanie dworzan a nawet sposób spędzania przez nich wolnego czasu. Fryderyk Wilhelm I był władcą nie tolerującym sprzeciwu, od poddanych żądał bezwarunkowego posłuszeństwa. Miał w pogardzie dworską kulturę i robił wszystko, by ograniczać w kraju życie kulturalne i naukowe. Wielu profesorów pozbawił katedr na uniwersytetach i zmusił do wyjazdu za granicę. Reforma wojskowa Fryderyka Wilhelma I polegała na stworzeniu systemu powszechnej służby wojskowej. Zasadnicze zmiany w armii objęły całe spektrum spraw. Za jego panowania liczebność armii została zwiększona do ok. 85 tysięcy żołnierzy. W polityce gospodarczej król stosował zasadę merkantylizmu, popierał wzrost sił wytwórczych, rozwój przemysłu i rolnictwa oraz zwiększanie liczby ludności. W polityce zagranicznej unikał konfliktów międzynarodowych. Fryderyk Wilhelm I był władcą cynicznym, często odnoszącym się do swej rodziny i otoczenia w sposób brutalny. Popadł w ostry konflikt z synem, przyszłym królem Fryderykiem II, który bezskutecznie próbował zbiec z kraju. Fryderyk Wilhelm I zmarł w Poczdamie 31 maja 1740 roku. Pozostawiony przez niego kraj był już potęgą militarną, a w skarbcu królewskim znajdowały się wielomilionowe oszczędności. Jego następcą został syn Fryderyk II. Materiał poprzedzony zwięzłą informacją biograficzną dotyczącą życia Salomona Jacoba Morgensterna.

:

1793

:

[s.n.]

Place_of_issue:

[s.l.]

:

stary druk

:

92159

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: