:

Die Verwaltung Ostpreussens seit der Säcularisation 1525-1875. Beiträge zur deutschen Rechts-Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte

:

Horn, Alexander

:

historia prawa niemieckiego ; Prusy Wschodnie - organy administracyjne ; Prusy Wschodnie - urzędy administracji i jednostki administracyjne ; administracja Prus Wschodnich ; Prusy Wschodnie - Sąd Nadworny ; Prusy Wschodnie - Izba Rady Najwyższej ; Prusy Wschodnie - Sejm Krajowy ; Prusy Wschodnie - Konsystorz wschodniopruski ; Prusy Wschodnie - Komisariaty Wojen ; Prusy Wschodnie - Kamery Domen i Wojen ; Prusy Wschodnie - prowincje i rejencje ; Prusy Wschodnie - cechy ; Prusy Wschodnie - historia ; Horn, Alexander

:

Wydana w 1890 roku w Królewcu (niem. Königsberg) obszerna publikacja autorstwa Alexandra Horna stanowiąca przyczynek do historii prawa niemieckiego. W pierwszej części dokładnej analizie poddano organy administracyjne Prus Wschodnich. Wskazuje się tu również na najstarsze centralne organy administracji terenu Prus Wschodnich takie jak: Sąd Nadworny w Królewcu, Izbę Rady Najwyższej, dawny Sejm Krajowy oraz Konsystorz wschodniopruski. Ponadto autor zanalizował także niższe organy administracji takie jak urząd sołtysa, "głównego administratora" (Amtshauptmann) oraz Komorniczego. W kolejnym rozdziale tej części dokonano przedstawienia urzędów administracyjnych na obszarze Prus Wschodnich w XVIII i XIX w. Charakterystyka obejmuje takie jednostki administracyjne jak: Powiaty, Komisariaty Wojen, Kamery Domen i Wojen, a następnie podział na prowincje i rejencje z uwzględnieniem zasad podziałów. W części drugiej pracy podejmuje się kwestie m.in. podstaw administracyjnych oraz przedmiotowych. Wskazuje się tu działalność i ewolucję organów, stowarzyszeń i urzędów działających na terenie Prus Wschodnich, czyli m.in.: Urzędu Budowy Dróg i Kolei, Poczty, Urzędu ds. Ceł i Podatków, Urzędu ds. Finansów i Skarbu Państwa, Policji, a przede wszystkim działających na tym terenie cechów.

:

1890

:

Verlag von Bernhard Teichert

Place_of_issue:

Königsberg

:

książka

:

35311

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: