:

Briefe zu Beförderung der Hümanität […] Neunte Sammlung

:

Herder, Johann Gottfried von

:

stary druk - 18 w. ; antropologia filozoficzna - 18 w. ; filozofia ; teologia ; psychologia rozwoju człowieka ; socjologia ; Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)

:

Briefe zur Beförderung der Humanität (Listy wzywające do krzewienia człowieczeństwa) - część dziewiąta (wydana w 1797 roku w Rydze) zbioru listów publikowanych w okresie 1793-1797 stanowiących syntezę przemyśleń Johanna Gottfrieda Herdera (1744-1803) na temat szeroko pojętego człowieczeństwa, natury człowieka, praw człowieka, ludzkich obowiązków, godności, miłości etc. W tej fikcyjnej korespondencji (podobnie jak w Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit - Myślach o filozofii dziejów) Herder podkreśla, że wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi i nosimy w sobie, to co ludzkie. Ludzkość jest skarbem i plonem wszystkich ludzkich wysiłków. Autor pojmuje człowieka jako istotę kulturową i wspólnotową i chce promować jego człowieczeństwo poprzez ciągłą edukację, która jest niezbędna ponieważ ludzkość jest wrodzona w naszej naturze i musi być w ludziach odpowiednio i ustawicznie kształtowana. Herder podkreśla, że celem, który ma być osiągnięty przezczłowieka jako gatunek, a zarazem celem, do którego mają zmierzać dzieje, jest człowieczeństwo. Jest to coś, co jest w ludziach ukryte i podobnie jak rozum czy świadomość musi zostać rozwinięte Jest to pewien ideał, którego osiągnięcie jest w zasięgu człowieka. Jednocześnie daje wskazówki jak rozwijać zdolność rozumu i dobra. Człowiek posiada bowiem rozum i wolność. Współuczestniczy w dziejach, których celem jest realizacja uniwersalnej idei człowieczeństwa (Humanität), poprzez swoje działania tworzy tradycję, którą Herder nazywa łańcuchem kultury. Autor głosi prawo człowieka do własnego, indywidualnego rozwoju, a nie tylko do poświęceń w imię państwa czy narodu. To sprawiło, że stał się duchowym patronem tych, którzy działają na rzecz zbliżenia między narodami, państwami i religiami. Patronem ich wspólnych działań na rzecz wspólnego dobra. Pojęcie człowieczeństwa ma według autora jeszcze jedno znaczenie - etyczne. Herder uznaje je za rodzaj obowiązku moralnego. Człowieczeństwo jest koniecznością człowieka, lecz koniecznością, która przyniesie mu prawdziwą szczęśliwość. Urodzony w Morągu (niem. Mohrungen) Johann Gottfried von Herder (1744-1803) był niemieckim filozofem, pastorem i pisarzem, którego poglądy wpłynęły znacząco na późniejszy rozwój idei narodu (koncepcja Volk) oraz filozofii i historii kultury. Był jednym z klasyków weimarskich. W 1762 rozpoczął studia medyczne (zaniechane), a następnie teologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Albertyna w Królewcu, gdzie słuchał m.in. wykładów Immanuela Kanta, od 1764 był nauczycielem w Rydze, a od 1767 duchownym ewangelickim tamże. Jego imieniem nazwano ulice w Olsztynie, Ostródzie i Morągu. W Morągu znajduje się muzeum jego imienia.

:

1797

:

bei Johann Friedrich Hartknoch

Place_of_issue:

Riga

:

stary druk

:

application/pdf

:

93447b

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: