Object structure
:

Annalen des preussischen Schul- und Kirchenwesens

:

Gedike, Friedrich

:

czasopisma niemieckie - 18 w. ; edukacja ; pedagogika ; prasa - 18 w. ; piśmiennictwo - 18 w. ; Gedike, Friedrich (1754-1803)

:

Jedną z nowoczesnych nauk jakie zrodziły się podczas XVIII wieku była pedagogika. Pionierem, który przyczynił się do rozwoju tej młodej nauki był Friedrich Gedike (1754-1803). Pochodził on z rodziny protestanckich teologów i dążąc do kontynuowania rodzinnej tradycji podjął studia w tym zakresie na uniwersytecie frankfurckim. Prócz teologii zdobył również gruntowne wykształcenie z zakresu łaciny i greki. Podczas studiów zainteresował się karierą nauczyciela i w tym charakterze pracował w berlińskim gimnazjum. Nasiąknąwszy oświeceniowymi ideami propagował nowoczesne metody edukacyjne, tworząc pierwsze elementarze czy też pisząc na łamach różnych projektów prasowych (m. in. Berlinische Monatsschrift). Zredagowane przez niego Annalen des preussischen Schul- und Kirchenwesens zawiera zbiór artykułów poświęconych problematyce rozwijającej się w XVIII wieku nowoczesnej edukacji. Na łamach kolejnych zeszytów Annalen… znajdowały się artykuły publicystyczne dotyczące m. in. pruskiej polityki edukacyjnej, potrzeb szkolnictwa czy też uczestnictwa Żydów w edukacji. Publikacja ta w swej formie wzorowana była (co zaznaczył sam Gedike) na poświęconych problematyce prawniczej Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den preussischen Staaten.

:

1800

:

bei Johann Friedrich Unger

Place_of_issue:

Berlin

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010705

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: