Object structure
:

Chronologen. Ein periodisches Werk von Wekhrlin. Zwölfter Band. N. III.

:

Wekhrlin, Wilhelm Ludwig

:

czasopisma niemieckie - 18 w. ; Wekhrlin, Wilhelm Ludwig (1739-1792) ; piśmiennictwo - 18 w. ; prasa - 18 w.

:

W XVIII wieku upowszechnienie znajomości sztuki pisania i czytania skutkujące wzrostem czytelnictwa spowodowało wykształcenie się zainteresowania wiadomościami z całego świata. Zadość tym potrzebom czynić miała rodząca się prasa periodyczna. Jednym z takich czasopism było Chronologen... redagowane przez niemieckiego pisarza i pioniera dziennikarstwa Wilhelma Ludwiga Wekhrlina (1739-1792). Gazeta ta ukazywała się początkowo w cyklu miesięcznym, później (z racji problemów finansowych) miała nieregularną częstotliwość. Pismo to koncentrowało się na problematyce współczesnej polityki choć znaczną część stanowiły również teksty poświęcone historii najnowszej. Autor wychodził z założenia, że znajomość tych wydarzeń jest niezbędna do pełnego zrozumienia współczesnej polityki. W gazecie tej relacjonującej wydarzenia z zarówno całej Europy jak i krajów i kolonii za oceanem, Wekhrlin eksperymentował z formą prezentowania wiadomości. W poszczególnych numerach pojawiły się zestawienia tabelaryczne (np. zestawienia sił zbrojnych) czy diagramy. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się egzemplarze czasopisma z 1780 i 1781 roku.

:

1781

:

Felßecker

Place_of_issue:

Leipzig ; Frankfurt

:

czasopismo

:

application/pdf

:

010739

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: