Object structure
:

Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy w 1978 r. w województwie elbląskim – program w maszynopisie

:

Elbląg - kultura - 20 w. ; obchody i uroczystości - 20 w. ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w. ; Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa - Książka – Ruch” w Warszawie ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu

:

W naszych zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej, gromadzimy dokumenty związane z kulturą i oświatą naszego regionu, przede wszystkim w kontekście historycznym. Posiadamy bowiem materiały pochodzące z byłego już systemu ekonomiczno-społecznego jakim był komunizm (nazywany też socjalizmem). Między innymi znajdują się tu druki, w ilości kilkunastu związanych z corocznymi obchodami Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy w województwie elbląskim. Działającym od 1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 r., a powstałego na podstawie reformy podziału administracyjnego Polski dokonanego przez władze PRL (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej). W wyniku tego z dotychczasowych 17 powstało 49 nowych województw, wśród nich także elbląskie. Stolicą województwa był Elbląg, największe miasto na tym terenie, ośrodek administracyjny i przemysłowy. Dwa spośród wspomnianych dokumentów,[nbsp] dotyczą wydanych przez Wydział Kultury i Sztuki Województwa Elbląskiego w formie informatora program - Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy na określony rok w województwie elbląskim z 1977 i 1978. Ten drugi dokument, posiadamy także w formie maszynopisu, przygotowanego do zaakceptowania przez Wydział a następnie wydrukowania w formie informatora. Maszynopis ma wymiary formatu A-3 i zawiera trzy kolumny (działy) – daty, nazwę imprezy oraz instytucje odpowiedzialną. Kolumnę daty podzielono na sekcje dotyczące rodzaju imprezy – wystawy, ekspozycje, akademie, apele, capstrzyki, spotkania. W program wpleciono również oddzielny projekt o nazwie Dekada Jednego Pisarza poświęconemu twórczości Zbigniewa Nienackiego. Innym rodzajem imprezy było sympozjum na temat – Kształcenia kadr dla potrzeb bibliotekarstwa publicznego. Inne jeszcze imprezy to kiermasze, imprezy artystyczne i okolicznościowe, imprezy sportowo-turystyczne, prelekcje i odczyty oraz imprezy w Klubach RSW „Prasa - Książka – Ruch”. Taki program z 1980 roku posiadamy aż w dwóch wersjach roboczej i ostatecznej, umożliwia to nam prześledzenie tworzenia się takiego programu. RSW „Prasa - Książka – Ruch”. To polskie wydawnictwo utworzone w 1973 w wyniku połączenia Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”, wydawnictwa „Książka i Wiedza” oraz Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch”. Wydawnictwo to obok pośrednich dotacji budżetowych i składek członkowskich, było jednym z głównych źródeł bieżących dochodów PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), wypłacając corocznie wysokie dywidendy (zwykle w miesięcznych ratach), których wysokość ustalał Komitet Centralny PZPR.

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

maszynopis

:

DŻS - XVII.3

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej

×

Citation

Citation style: