Object structure

:

Antidotarium generale et speciale: ex opt. authorum tam veterum quam recentiorum scriptis fideliter et methodice a Ioan. Iacobo Weckero Basiliense congestum et dispositum [ … ]

:

Wecker, Johannes Jacob

:

stary druk - 17 w. ; medycyna ; farmacja ; farmakologia ; alchemia ; Wecker, Johannes Jacob (1528–1586)

:

Uzupełnione, poprawione i opatrzone indeksami, pośmiertne wydanie, dwóch dzieł Antidotarium generale (pierwsze wydanie 1576) oraz Antidotarium speciale (pierwsze wydanie 1574) autorstwa Johannesa Jacoba Weckera (1528–1586), szwajcarskiego lekarza, chemika i alchemika działającego w Bazylei. Wedle przemowy skierowanej do studentów medycyny są to kompleksowe kompendia o sporządzaniu antidotów, ale także ich właściwym stosowaniu, zebrane z różnych autorów starożytnych (Galen), średniowiecznych (głównie lekarze arabscy) oraz nowożytnych. Część ogólna (antidotarium generale) dotyczy teorii i klasyfikacji lekarstw oraz omawia ich właściwości, część szczegółowa (antidotarium speciale) mówi o praktycznym używaniu antidotów w terapiach różnych chorób. Właściwy tekst poprzedzony grafami ilustrującymi różne klasyfikacje leków. Antidotarium generale zawiera również ogólne filozoficzne refleksje o Bogu, naturze i porządku rzeczy, o misji lekarza i aptekarza (w księdze III). Godne uwagi są ilustracje (od kolumny 151 do 184) przedstawiające różne instalacje (destylarki, łaźnie, alembiki, retorty) do sporządzania leków wraz z objaśnieniami dotyczącymi ich budowy i zastosowania. Na marginesach i w tekście pojawiają się ręczne adnotacje i podkreślenia. Śladami dawnego czytelnika są również notatki na niewielkich luźnych kartkach (wypisy z książki, recepty, na ostatniej małej kartce łaciński dwuwiersz o tym, że szczęśliwy jest ten komu sprzyja fortuna).

:

1602

:

per Conr. Waldkirch, sumptibus Episcopianorvm

Place_of_issue:

Basilieae

:

stary druk

:

application/pdf

:

Ob.7.II.4932

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)