Object structure

:

Pan-chymici seu anatomiae totius universi. Petri Johannis Fabri Castrinovidarensis Doctoris Medici Monspeliensis opus in quo de omnibusque in coelo sub coelo sunt Spagyrice tractatur [ … ]

:

Fabre, Pierre-Jean

:

stary druk - 17 w. ; medycyna ; alchemia ; filozofia ; Arystoteles (484 p.n.e. – 322 p.n.e.) ; Fabre, Pierre-Jean (1588-1658)

:

Dzieło alchemiczne, dedykowane podpułkownikowi o nazwisku Laurentius Schuben de Holbingen, doradcy hrabiego Hanau, z garnizonu tegoż miasta, składające się z dwóch prac francuskiego autora, lekarza i alchemika, Pierre-Jeana Fabre’a (1588-1658). Po dedykacji następują kolejno: odautorskie uzasadnienie napisania dzieła, wstęp do czytelnika, dzieło Propugnaculus alchymiae adversus quosdam mysochymicos, philosophos..., będące obroną alchemii jako dziedziny lekceważonej przez przedstawicieli wielu dziedzin, spis rzeczy dzieła Panchymici…, dzieło Panchymici seu anatomiae totius universi podzielone na pięć ksiąg, a w ich obrębie na sekcje i rozdziały, zaopatrzone ponadto w skróty hasłowe na marginesach akapitów. Dzieło zakończone zostało deklaracją o wierności ortodoksji Kościoła Katolickiego oraz alfabetycznym spisem rzeczy. Księga pierwsza Panchymici… wyraźnie ukazuje, jak silnie dzieło nawiązuje do Arystotelesowskiej nauki o formie, materii, substancji, ale także o duchu, entelechii, żywiołach, temperamentach. Księga druga dotyczy nieba, poszczególnych jego sfer, ciał niebieskich, ich wpływu na ziemię, ale także zagadnień takich, jak pierwszy poruszyciel czy aniołowie. Następuje podział na sekcje, w ramach których opisane są konstelacje i planety według podziału na firmamenty, ale także miejsce obserwacji. Księga trzecia dotyczy powietrza, zjawisk, duchów oraz istot żywych (ptaków, owadów) poruszających się pod niebem, ale także roślin (owoców, kwiatów). Księga czwarta mówi o wodzie (natura wody, rzeki, jeziora, źródła, ryby i istoty żyjące w wodach) oraz o skałach, metalach i minerałach. Księga piąta dotyczy ziemi (jako centrum wszechświata, matce wszystkich), w poszczególnych sekcjach podejmuje problematykę różnych grup zwierząt lądowych, a ostatnia, najbardziej rozbudowana sekcja, podejmuje temat gór, ich alchemicznej wartości; pojawia się tam również temat kamienia filozoficznego.

:

1651

:

sumptibus Johannis Beyeri

Place_of_issue:

Francofurti ad Moenum

:

stary druk

:

application/pdf

:

Ob.7.II.4334

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)