Object structure

:

Fascicvlvs Paracelsicae medicinae veteris et non novae, per floscvlos chimicos et medicos, tanquam in compendiosum propmtuarium collectus, in qvo de vita, morte et resvscitatione rervm [...]

:

Paracelsus ; Dorn, Gerhard

:

stary druk - 16 w. ; Parcelsus - wybór tekstów ; medycyna ; alchemia ; Paracelsus (1493/94–1541) ; Dorn, Gerhard (c.1530 – 1584)

:

Wydanie wyboru tekstów z dzieł Paracelsusa (1493/94–1541), wybitnego niemieckiego lekarza i przyrodnika, sporządzony przez Gerharda Dorna (c.1530 – 1584), belgijskiego tłumacza i wydawcę, lekarza i alchemika, który przyczynił się do wydania wielu dzieł Paracelsusa i rozpowszechniania jego poglądów. Książka dedykowana Reichardowi, księciu Pfalz-Simmern-Sponheim (młodszego brata palatyna reńskiego Fryderyka III Wittelsbacha). Pierwsze traktaty to wyciągi i opracowania z dzieł Paracelsusa poświęcone jatrochemii (alchemii leczniczej, propagowanemu przez Paracelsusa sposobowi studiowania materii i substancji w celu uzyskania leków). W dalszej części księgi znajdują się rozdziały poświęcone leczeniu chorób. Trzecia część, zatytułowana „o miejscach niejasnych u Paracelsusa” to alfabetyczny słownik terminów używanych przez tego autora. Na końcu kilkustronicowe konkluzje przedstawiające wydanie jako „małe kompendium” (compendiolum) medycyny według Paracelsusa i broniące go przed zarzutami jego przeciwników. W tekście rękopiśmienne podkreślenia i adnotacje na marginesach. Dzieło opatrzone indeksem. Nazwa drukarza i nakładcy w kolofonie. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.II.2798-Pol.7.II.2800.

:

1581

:

per Ioannem Spies, impensis Sigismundi Feyerabendt

Place_of_issue:

Impressvm Francoforti ad Moenvm

:

stary druk

:

application/pdf

:

Ob.7.II.2800

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)