Object structure

:

LVMINARE MAIVS. Opus eximium quod Luminare maius dicitur Medicis et Aromatariis pernecessarium. Lumen Apothecariorum, pleraque scitu digna complectens. Item, Thesaurus Aromatariorum nominorum utilis et necessarius […]

:

Manlius de Bosco, Johannes Jacobus ; Suardus, Paulus ; Augustis, Quiricus de

:

stary druk - 16 w. ; medycyna - 16 w. ; farmacja - 16 w. ; Manlius de Bosco, Johannes Jacobus (XV/XVI w.) ; Augustis, Quiricus de (1460 – po 1495) ; Suardus, Paulus (XV/XVI w.)

:

Niniejszy druk zawiera trzy dzieła farmaceutyczne trzech różnych autorów. Całość jest gęsto zadrukowana, różną wielkością czcionek, bez rozdzielania pism dodatkowymi stronami tytułowymi. Do zaznaczenia rozdziałów zastosowano ozdobne inicjały. Pierwszym z dzieł jest Luminare Maius, autorstwa włoskiego farmaceuty Johannesa Manliusa de Bosco (XV/XVI w.), poprzedzone listem dedykacyjnym dla Bernarda Nigra. W liście autor m. in. wymienia dawnych medyków i farmaceutów świata arabskiego oraz śródziemnomorskiego, a także przedstawia porządek dzieła. Luminare Maius składa się z 11 rozdziałów poświęconych przyrządzaniu różnych form leków: pigułek, środków pielęgnacyjnych, okładów, olejów itp., mających zastosowanie w konkretnych chorobach. Na kończu zamieszczono dwa indeksy: jeden jest spisem leków w kolejności przedstawiania, według działów, drugi – indeksem alfabetycznym. Druga praca to przedruk Lumen Apothecariorum, wpływowego dzieła padewskiego lekarza Quiricusa de Augustisaz Tortony (1460 – po 1495), wydanego po raz pierwszy w Turynie w 1492 roku. Ono także zawiera praktyczne wskazówki dla farmaceutów, podzielone na rozdziały dotyczące konkretnych schorzeń, a w obrębie rozdziałów – na ponumerowane opisy przyrządzania leków. Na końcu zamieszczono najpierw alfabetyczny spis substancji, a następnie spis treści kolejno się pojawiających. Trzecim zawartym w tomie dziełem jest Thesaurus Aromatariorum Medicis atque Aromatariis omnibus aequeutilis, Ac necessarius, recens singularis diligentia recognitus, atque castigatissime impressus, autorstwa Paulusa Suardusa (XV/XVI w.), wydany po raz pierwszy w Mediolanie w 1496 roku i zadedykowany mediolańskiemu kolegium medyków. Dzieło to jest alfabetycznie uporządkowanym spisem substancji medycznych wraz z recepturami ich sporządzania. Na końcu zamieszczono dodatkowo indeks alfabetyczny. W niniejszym druku z powodu ubytku na stronie tytuł nie jest widoczny w całości, sporych fragmentów brak.

:

1536

:

apud Scipionem de Gabiano

Place_of_issue:

Lyon

:

stary druk

:

application/pdf

:

Ob.6.III.819

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)