:

Vier Abhandlngen über einige wichtige und gemeinnützige Wahrheiten der Homiletik von Spalding, Salzmann, und Resewitz. Zur Beförderung eines richtigen Geschmacks in der Kanzelberedsamkeit, vornemlich bei angehenden Predigern

:

Spalding, Johann Joachim ; Resewitz, Friedrich Gabriel ; Salzmann, Christian Gotthilf

:

stary druk - 18 w. ; teologia praktyczna - homiletyka - 18 w. ; literatura niemieckojęzyczna – homiletyka - rozprawy - 18 w. ; Spalding, Johann Joachim (1714-1804) ; Salzmann, Christian Gotthilf (1744-1811) ; Resewitz, Friedrich Gabriel (1729-1806)

:

Publikacja wydana w 1783 roku w Berlinie zawierająca cztery traktaty teologiczne autorstwa Johanna JoachimaSpaldinga (1714-1804) - niemieckiego teologa, hymnisty, filozofa i najważniejszego przedstawiciela neologii w epoce oświecenia; Christiana Gotthilfa Salzmanna (1744-1811) - niemieckiego pastora ewangelickiego i pedagogaoraz Friedricha Gabriela Resewitza (1729-1806) - opata, pedagoga i polityka oświatowego okresu oświecenia, uważanego za jednego z najważniejszych przedstawicieli teologicznego racjonalizmu. Tematyka rozpraw związana jest z homiletyką,gr.ὁμιλητική - sztuką przemawiania, nawiązywania kontaktu słownego z ludźmi, innymi słowy rodzajem twórczości wyrażanej w formie ustnej lub pisemnej obejmującej kazania kościelne oraz wiedzę o zasadach komponowania, stylizowania i wygłaszania kazań. Homiletyka jest działem teologii praktycznej i jedną z odmian sztuki oratorskiej, nawiązującą do tradycji greckiej i rzymskiej retoryki.

:

1783

:

bei Friedrich Maurer

Place_of_issue:

Berlin

:

stary druk

:

application/pdf

:

92126

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: