:

Ueber die Bestimmung des Canzelreders

:

Marezoll, Johann Gottlob

:

stary druk - 18 w. ; teologia praktyczna - homiletyka - 18 w. ; teologia praktyczna - kaznodziejstwo - 18 w. ; literatura niemieckojęzyczna - rozprawa teologiczna - 18 w. ; Marezoll, Johann Gottlob (1761-1828)

:

Publikacja wydana w 1793 roku w Berlinie zawierająca obszerny traktat teologiczny autorstwa Johanna Gottloba Marezolla (1761-1828) - niemieckiego ewangelickiego teologa, duszpasterza, wykładowcy akademickiego, kaznodziei. Tematyka rozprawy jest próbą określenia celów i zasad właściwego pełnienia efektywnej posługi kaznodziejskiej przez duszpasterzy, których autor określa mianem nauczycieli chrześcijaństwa oraz ściśle związanej z nią homiletyki, gr.ὁμιλητική - sztuki przemawiania, nawiązywania kontaktu słownego z ludźmi, innymi słowy rodzaju twórczości wyrażanej w formie ustnej lub pisemnej obejmującej kazania kościelne oraz wiedzę o zasadach komponowania, stylizowania i wygłaszania kazań. Homiletyka jest działem teologii praktycznej i jedną z odmian sztuki oratorskiej, nawiązującą do tradycji greckiej i rzymskiej retoryki. Według Marezolla podstawową zasadą skutecznej posługi kaznodziejskiej powinno być nauczanie nie tego czego nauczał Chrystus w czasach mu współczesnych lecz tego czego nauczałby w czasach współczesnych autorowi opracowania.

:

1793

:

bey Georg Joachim Göschen

Place_of_issue:

Leipzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

92142

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: