:

Lehrbuch der Erziehungskunst zum Gebrauch für christliche Eltern und künftige Jugendlehrer

:

Bock, Friedrich Samuel

:

stary druk - 18 w. ; filozofia nauczania i wychowania - 18 w. ; edukacja - 18 w. ; pedagogika - 18 w. ; dydaktyka - 18 w. ; Bock, Friedrich Samuel (1716-1785)

:

Publikacja wydana w 1780 roku w Królewcu i Lipsku z dziedziny filozofii nauczania i wychowania. Dokument jest XVIII-wiecznym podręcznikiem edukacyjnym autorstwa Friedricha Samuela Bocka (1716-1785) - wszechstronnego naukowca zajmującego się m. in. teologią, historią i naukami przyrodniczymi. Bock w latach 1748–1753 był wykładowcą oraz kapelanem w oddziale dragonów w Królewcu. W roku 1753 został mianowany profesorem greki. Przez wiele lat wykładał teologię i grekę na Uniwersytecie Albertyna, pełnił także funkcję bibliotekarza uniwersyteckiego (1753–1778). Dokument traktuje m.in. o szeroko pojętym wychowaniu oraz edukacji dzieci i młodzieży, o istocie tych procesów, celach, treściach, metodach, środkach i właściwych formach organizacji procesów wychowawczych i edukacyjnych tak by prawidłowo, zgodnie z ideami i zasadami chrześcijańskimi kształtować zarówno umysł jak i duszę i serce młodego człowieka. Materiał zawiera wskazówki przeznaczone zarówno dla rodziców jak i nauczycieli (szkół, placówek wychowawczych) oraz określa zadania i obowiązki w/w, jako podmiotów odpowiedzialnych za prawidłowy i zharmonizowany całokształt procesu kształtowania umysłu i osobowości dzieci i młodzieży.

:

1780

:

bey Gottlieb Lebrecht Hartung

Place_of_issue:

Königsberg ; Leipzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

92070

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)