Object structure

:

Neue Bücher aus dem Reich, 14. Jahrgang, 1939, Nr.10/12

:

czasopisma niemieckie - 20 w. ; Niemiecki Instytut Zagraniczny ; Związek Popierania Niemczyzny na Obczyźnie ; diaspora

:

Czasopismo wydawane przez powstały w Niemczech w 1917 roku Deutsche Ausland Institut, którego zadaniem było wspieranie niemieckiej diaspory poza granicami kraju i umacnianie niemieckich wpływów kulturowych za granicą. Rola instytucji zyskała na znaczeniu po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 r. Czasopismo ukazywało się do lutego 1938 roku pod tytułem Der Ausladsdeutsche, od marca 1938 roku jako Deutschtum im Ausland obejmowało swoim zasięgiem tereny zarówno europejskie, tak wschodnie - kraje bałtyckie, ZSRR, gdzie wpływy niemieckie były od wieków silnie utrwalone, jak zachodnie, gdzie Niemcy starały się zdobywać wpływy za sprawą polityki kulturalnej, m. in. zakładanych już w XIX w. niemieckich szkół, jak również obszary zamorskie, będące dawnymi niemieckimi koloniami. Czasopismo ilustrowane fotografiami przedstawiającymi m.in. niemieckie dzieła sztuki w postaci np. budowli, obrazy z życia mniejszości niemieckich etc. Układ treści czasopisma dwuszpaltowy. Na końcu tekstu każdego zeszytu zamieszczano reklamy firm oraz produktów. Biblioteka Elbląska jest w posiadaniu zeszytów z roku 1938 (syg.27806); 1939 (syg.27807) oraz lat 1942-1943 (niekompletne) opatrzonych sygnaturą 012353.

:

1939-10/12

Place_of_issue:

Stuttgart

:

czasopismo

:

application/pdf

:

27807

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)