:

Ueber v. Hippel’s Autorschaft

:

Borowski, Ludwig Ernst von

:

stary druk - 18 w. ; niemieccy pisarze - 18 w. ; Hippel, Theodor Gottlieb von (1741-1796) - spuścizna literacka ; Borowski, Ludwig Ernst von (1740-1831)

:

Dokument wydany w 1797 roku w Królewcu (niem. Königsberg) zawierający wykaz opublikowanych utworów literackich Theodora Gottlieba von Hippel (1741-1796) - pruskiego urzędnika państwowego i pisarza epoki późnego Oświecenia. Autorem dokumentu jest Ludwig Ernst von Borowski (1740-1831) - niemiecki duchowny protestancki, superintendent, od 1816 roku biskup, a następnie od 1829 roku arcybiskup, odznaczony w 1831 roku Orderem Orła Czarnego. W wykazie bogatej spuścizny literackiej Hippela znalazły m.in. Der Mann nach der Uhr, Die ungewöhnlichen Nebenbuhler, Geistliche Lieder, Über die Ehe, Lebensläufe nach aufsteigender linie nebst Beilagen A,B,C, Die ungewöhnlichen Nebenbuhler, Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber etc. Należy podkreślić, że niepowodzenie wczesnych sztuk oraz krytyczne uwagi Lessinga dotyczące komedii Der Mann nach der Uhr skłoniły młodego autora do publikowania utworów bez podawania swego nazwiska. Największy rozgłos u współczesnych uzyskała teatrologia Lebensläufe nach aufsteigender linie nebst Beilagen A,B,C. Dwa traktaty popularnonaukowe: Über die Ehe a przede wszystkim Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber budziły wielkie zainteresowanie zarówno w momencie ukazania się jak i w okresach późniejszych. Powodem było rewolucyjne podejście autora do kwestii równouprawnienia kobiet. O ile w rozprawie Über die Ehe Hippel w dużej mierze pozostawał jeszcze zwolennikiem tradycyjnego modelu małżeństwa i jasnego podziału ról na męskie i żeńskie, o tyle w dziele Über die bürgerliche Verbesserung der Weiber opowiadał się za tym, by pozycja kobiety w społeczeństwie uległa znaczącej transformacji. Postulował, by „druga płeć” odzyskała swą godność poprzez wykorzystanie należnych jej praw i mogła przemówić wreszcie w społeczeństwie pełnym głosem. Swymi rozprawami Hippel wpisał się w żywy dyskurs wśród oświeconych, prowadzony w przededniu i w czasie rewolucyjnego wrzenia w Europie. Rozprawa Hippela poświęcona emancypacji doczekała się licznych analiz i krytycznych reedycji nie tylko w Niemczech, co spowodowało, że autor stał się jedną z ikon nowoczesnego ruchu na rzecz równouprawnienia kobiet. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 91848-91852.

:

1797

:

[s.n.]

Place_of_issue:

Königsberg

:

stary druk

:

application/pdf

:

91851

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: