Object structure

:

Geschichte des Ritterlichen Johanniter-Ordens und dessen Herren-Meisterthums in der Mark, Sachsen, Pommern und Wendland, worinn des am 7. April dieses gehaltem Ritter-Schlags Solemnitatem Verzeichnis der investriten Ritter und derselben [...]

:

Dithmar, Justus Christoph

:

stary druk - 18 w. ; Dithmar, Justus Christoph (1678-1737) ; Zakon rycerski ; Joanici ; reguła zakonna

:

Praca autorstwa pochodzącego z Rotenburga, osiadłego we Frankfurcie nad Odrą profesora i bibliotekarza Justusa Christopha Dithmara (1678-1737). Dzieło to jest podzielonym na pięć rozdziałów kompendium poświęconym zakonowi Joannitów. Autor skupia się na obecności zakonu rycerskiego we wschodnich Niemczech, Marchii Brandenburskiej, Meklemburgii, Saksonii i Pomorzu. W rozdziale pierwszym przybliżona jest historia szpitalików od czasów cesarza Barbarossy. Rozdział drugi prezentuje obowiązki i cnoty jakim winni hołdować członkowie zakonu. Najdłuższy z rozdziałów, trzeci zawiera zarówno opisy jak i wizerunki herbów najważniejszych z pośród zakonnych braci. Rozdział czwarty zawiera różnego rodzaju uwagi i spostrzeżenia autora. Tyczą się one zarówno heraldyki jak i zawierają wywody autora o znaczeniu łacińskich terminów takich jak na przykład wyjaśnieniu ulega rozróżnienie terminów ekwita czy też miles. Ostatni piąty skupia się zarówno na regule zakonnej Joannitów oraz opisie struktur zakonnych. Pracę zamyka rozbudowany indeks hasłowy.

:

1720

:

?

Place_of_issue:

Frankfurt an der Oder

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.402

:

de

Prawa:

Domena publiczna (public domain)