Object structure
:

Historia Prussiae: Sub fortunatissimis Auspiciis Celsissimi S.R.I. Principis Illustrissimi Ac Reverendissimi Domini D. Christophori In Słvpow Szembek Dei, & Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Varmiensis & Sambiensis, Terrarum Prussiae Praesidis

:

Leo, Jan

:

stary druk - 18 w. ; Leo, Jan (1572-1635) ; Szembek, Krzysztof Andrzej Jan (1680-1740) ; historia Prus ; Warmia - historia ; dziejopisarstwo 18 w. ; literatura łacińska 18 w.

:

Dzieło historyczne Jana Leo - kanonika i archiprezbitera dobromiejskiego, a także kronikarza Warmii, spisane w latach 1626-1629 w czasie potopu szwedzkiego i przymusowego pobytu autora w Wielkopolsce i na Mazowszu. Autor w ośmiu księgach opisuje historię Prus od czasów starożytnych do roku 1626, szczególną uwagę przywiązując do takich obszarów tematycznych jak lokalna społeczność (np. opis pradawnego ludu Prusów), sytuacja polityczna i wyznaniowa (szerokie omówienie obecności w Prusach Zakonu Krzyżackiego i sojuszu z Koroną) oraz regionalne zwyczaje i tradycje. Leo sięga w tym celu także po znane ówcześnie źródła historyczne, m.in. „Roczniki” Jana Długosza, „Dzieje” Marcina Kromera i „Kroniki” Szymona Grunaua. Warto dodać, że to obszerne dzieło zostało wydane dopiero po śmierci autora z inicjatywy kanoników z Dobrego Miasta. W 2008 roku doczekało się również polskiego przekładu: J. Leo, Dzieje Prus. Z braniewskiego wydania roku 1725. Przełożył BP Julian Wojtkowski, Olsztyn 2008.

:

1725

:

Typ. Collegium Societatis Jesu

Place_of_issue:

Brunsbergae

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.III.23

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: