Object structure
:

Memoria saecularis diei quo ante hos trecentos annos Prussia excusso tyrranidis cruciferorum iugo in libertatem sese vindicatum ivit ac deine sub [...] Poloniae regum imperium ac tutelam concessit [...] iussu et auctoritate magnifici atque [...]

:

Kries, Johann Albin

:

stary druk - 18 w. ; Kries, Johann Albin (1716 - 1785) ; Jungmann, Johann Christoph ; August III Sas (1696-1763) ; łaciński utwór okolicznościowy - 18 w. ; rozprawa historyczna - 18 w. ; Toruńskie Gimnazjum Akademickie - 18 w. ; historia Polski ; historia Prus ; historia Torunia ; druki toruńskie - 18 wiek

:

Okolicznościowy utwór Johanna Albina Kriesa, rektora Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, napisany w 1754 r z okazji uczczenia obchodów trzechsetlecia połączenia Prus z Koroną. Dzieło jest po części także rozprawą historyczną, w której autor przywołuje kluczowe dla historii Torunia wydarzenia i wychwala polskich królów za opiekę, którą otoczyli miasto. Według Zygmunta Mocarskiego jest to (w wymiarze typograficznym) „najpiękniejszy wytwór książki toruńskiej XVIII wieku”. Nie bez znaczenia jest również wszechstronne wykształcenie filologiczne jej autora (Kries ukończył słynne seminarium filologiczne J. M. Gesnera w Getyndze), które znajduje swoje odzwierciedlenie w nienagannym stylu retorycznym pisma (figury języka, powtórzenia, pytania retoryczne itd.) i licznych odniesieniach do autorów klasycznych. Na szczególną uwagę zasługuje także szerokie przywołanie nowożytnych dzieł historycznych (np. Kroniki Zernecka, prace Hartknocha) dotyczących historii Prus, które tworzą bogaty kontekst dla tej “wytwornej” okolicznościowej mowy.

:

1754

:

Jungmann, Johann Christoph

Place_of_issue:

Thoruni

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.III.21

:

lat ; de

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: