Object structure

:

H. Isaac Gottfried Goedtken, Conitzer Bürgerm. Evangelisches Predigt-Amt in denen kleineren Städten des Polnischen Preussens

:

Goedtken, Isaac Gottfried

:

stary druk - 18 w. ; Goedtken, Isaac Gottfried ; Knoch, Georg Markus (1695 - 1759) ; Prusy Królewskie ; duchowieństwo ; reformacja ; chrześcijaństwo

:

Dzieło chojnickiego burmistrza Isaak Gottfried Gödtke (1691-1765) poświecone historii życia religijnego mieszkańców mniejszych miejscowości Prus Królewskich (nazywanych przez autora Prusami Polskimi). Autor pochodził z zamożnej rodziny (był synem pastora Christiana Gödtke i Elisabeth córki burmistrza Chojnic M. Wilkego) dzięki czemu odbyć mógł dokładne studia najpierw gimnazjach Torunia i Gdańska a następnie w Królewcu, Lipsku i Wittenberdze. Po powrocie do ojczystego miasta piął się na szczeblach miejskiej kariery a w 1742 został wybrany na stanowisko burmistrza. Zainteresowania teologiczne i wyniesiony podczas studiów warsztat umożliwiły mu napisanie tego traktatu. W którym koncentrował się na opisaniu małych miast i powstał w zarówno w oparciu o szeroką bibliotekę autora (obejmującą traktaty prawnicze, religijne i historyczne) jak i o dokumenty do jakich autor miał dostęp przy wykonywaniu pracy notariusza i pracownika magistratu miejskiego. Wśród miejscowości nad jakimi pochylił się autor występowały m.in. Baldenberg (Biały Bór), Freidland (Frydland, obecnie Prawdinsk w obwodzie Kaliningradzkim) czy Hammerstein (dawniej Hamersztyn a dziś Czarne).

:

1753

:

Knoch, Georg Marcus

Place_of_issue:

Dantzig

:

stary druk

:

application/pdf

:

Pol.8.II.2895

:

de

Prawa:

Domena publiczna (public domain)